RU M 15X/4 Widows Creek Fossil Plant, Steam Plant Access Rd, Stevenson, Alabama, USA [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 27.9.2019    Mc