RU M 14X/Ub Power Station, Edinburgh Rd, Prestonpans - Cockenzie, Velká Británie [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1967 rok    Mc
Datum odstavení od zdroje: 2014 rok    Mc
Datum demolice: 26.9. 2015    Mc
Různé Zaústění kouřovodu: nad terénem    Mc
Vizuální charakteristiky Barva: horní část komína natřena černě    Mc