LT C 3X/Ub Továrna na kůže Plunder & Pollak, Želetická, Litoměřice - Předměstí [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy Název areálu #1: Plunder & Pollak, akc. spol.    Bourka
Název areálu #2: Wimmers & Schein    Bourka
Název areálu #3: n. p. Baťa, Svit Gottwaldov    Bourka
Název areálu #4: Závody Antonína Zápotockého    Bourka