GU M 203/5 ČEZ, Elektrárna Mělník II, Horní Počáply [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Stavitel komínu: Teplotechna n.p.    danny666
Datum realizace: 1967 rok    danny666
Datum odstavení od zdroje: 1998 rok    danny666