MT T 60/Ub Býv. Gramofonové závody, Digital Media, Loděnice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Vizuální charakteristiky Nápis na komíně: GZ DIGITAL MEDIA    MV