Komínářská debata - vlákno

<< 1 >>
27.8.2021 17:37:54 VJPC
Všichni mě dobře znáte jako člověka, který drží v úctě všechny autority a zvlášť členy vedení SČK, ale naprosto fatální selhání v oblasti osvěty si zaslouží komentář.

Dne 25.8.2021 byl odstřelen komín #9822, aby bylo možné rozšířit hřbitov ve F-M.
K odstřelu došlo také z důvodu NENALEZENÍ dalšího využití komína. Tak se ptám! Zaslal někdo z vedení na příslušnou radnici informaci o možnosti využít komín jako místo posledního odpočinku?

Ve stanovách byla tato možnost zmíněna prakticky od založení svazu, ale zkostnatělé a pohodlné vedení rezignovalo na rozšiřování bohulibých myšlenek prokiontrie mezi prostý lid.

Výhod vhození těla do dmychadla místo zastaralého uložení do hrobu případně kremace je mnoho:
- samotný požadavek na vylezení komína minimálně s 15m výškou by v současné době prakticky vyřešilo problém se stárnutím populace a hrozící zhroucení důchodového systému

- v zimních měsících není nutné kopat hrob ve zmrzlé půdě

- vhození těla do dmychadla je dobře viditelné i z větší dálky, proto se v době covidu nemusí účastníci mačkat a mohou dodržet 2m vzdálenost od ostatních

- energetická náročnost je prakticky nulová proti kremaci a i uhlíková stopa by byla zanedbatelná

- při ceně hrobových míst by se majitelům komínů vyplatilo stávající prekiony zachovat

- cena cihel je nižší než cena mramoru

- při projektování některých továren by mohl být přímo počítáno s dimenzováním komínů dle pravděpodobnému dopadu případné havárie na zdraví obyvatel (JE, chemičky a možná i potravinářské závody by byli nuceny stavět nové vyšší a větší komíny )

....

29.8.2021 15:45:49 Laco
Věc: Reakce na obvinění vedení SČK ze zkostnatělosti a pohodlnosti z důvodu nezaslání memoranda s návrhem na druhotné využití komína #9822 jako alternativního místa posledního odpočinku příslušné radnici (Frydek-Mystek).

Pan VJPC (Šavlozubý tygr) uvádí několik důvodů praktičnosti a výhodnosti prekiopohřbívání. Rád bych jeho domněnky uvedl na pravou míru, případně zesouladil jejich relevanci s literou a duchem Stanov SČK nebo přírodními procesy.

1. Ve Stanovách je článek týkající se vhození zesnulého do oxigenálně-bromadického dmychadla nejvyššího prekiontrického objektu, který pokořil (přirozeně ještě za života), uveden jako možnost a svého druhu výsada plnoprávného člena Svazu, jehož výkon po dohodě s pozůstalými zabezpečuje SČK. Využití komína k humpolácké formě pohřbívání, kterou navrhuje obviňovatel, by devalvovalo ušlechtilý výraz soustrasti, který je od nepaměti integrální součástí etických norem českého a světového organizovaného komínolezectví.

2. Jedná-li se o zesnulého, těžko bude schopen vlastními silami zdolat jakýkoli komín. V této souvislosti bych rád upozornil p. VJPC (Šavlozubého tygra) na v jeho pojetí prekiontrie možná marginálii, leč v tradici českého komínolezectví důležitou okolnost, že komíny jsou tu pro to, aby se na ně lezlo, a ne aby sloužily jako terminační zařízení pro starší spoluobčany. S podobnými návrhy ať se pan Šavlozubý obrátí na organizace zabývající se pohřebnictvím jaksi zevrubněji, jako kupříkladu Společnost přátel žehu, České a moravské hřbitovy, Správu pražských hřbitovů, pestrou přehlídku pohřebních služeb ad. Ostatně, jak napovídají praktické zkušenosti (Harry P., vedení SČK), intenzivní olézání komínů nemusí vždy způsobit úmrtí, leč naopak zocelit suchyše natolik, že tady budou podle všeho olézat donekonečna.
Co se týká zhroucení důchodového systému, soudím, že by se situace během několika měsíců vyřešila sama, organizace by byla zbytečná a těžko by se našel postižený, který by se v moribundu disciplinovaně škrábal někam na komín.

3. Zhroutí-li se důchodový systém, zhroutí se jistě více státních a společenských systémů. Z toho důvodu bude jedna z mála přeživších a skutečně žádaných a smysluplných profesí hrobník. Ti pak, kteří se uchytí v tomto zaměstnání budoucnosti, budou rádi kopat za každého počasí.
Nezhroutí-li se důchodový systém, oteplení planety způsobené mj. emisemi, které do ovzduší chrlí myriády světových komínů, vkrátku eliminuje fenomén mrazu, a tím i těžkou dřinu, kterou kopání hrobů ve zmrzlé půdě jistě představuje. Vyřešení problému tedy obstarají komíny, i když jiným způsobem, než si kverulantská pradentická dávno vyhynulá šelma (p. VJPC) představuje.

4. Dodržení bezpečné vzdálenosti:
• Je třeba rozlišovat situaci před a po vhození. Povinnost rozestupu nespecifikuje stav rozestoupeného, nařízení jsou tedy povinni dodržovat i zesnulí (výjimku představuje jen případ, kdy se zesnulý rozestoupí natolik, že jej nebude možné udržet kompaktního),
• nezapomínejme na hromadné výstupy, k nimž by v případě společenské krize řešené po způsobu p. obviňovatele jistě docházelo (vezměme v úvahu již dnes zuřící tzv. „boj o tělo“ mezi pohřebními službami – v co by tento boj přerostl v případě sociální krize, hrůza pomyslet),
• takto prezentované vhazování umrlců do funerálních sil by mohlo způsobit paniku mezi dosud neumrlými; ani nezmiňuji častou nutnost podobné procesy ututlat nebo alespoň od nich odvést pozornost.

5. Energetická náročnost by se pravděpodobně oproti kremačnímu stylu snížila, ba dokonce by takto vznikly potenciálně využitelné zdroje energie – funerální elektrárny (funelektrárny), jejichž provozu by se jistě s důstojnou radostí ujal některý z větších operátorů s lidskými zdroji (kvůli nutným investicím), třeba Agrofert.
S uhlíkovou stopou bych ale byl opatrnější. Stále aktuální je starší předpověď tzv. „zmrtvýchvstání“, což by měla být podle všeho hromadná záležitost, jejíž dosah je predikován v Bibli a v novověku např. ve filmu „Krotitelé duchů“.

6. Cena hrobových míst se jako hodnota každé komodity řídí poptávkou. Ubude-li klasických hrobů a přibude, ať už z jakýchkoli příčin, prekiohrobů, zvýší se jejich cena stejně jako se neustále zvyšuje cena všeho. Za tohoto stavu by se jistě majitelům uvažovaných prekiohrobů vyplatilo stávající objekty zachovat, bohužel současný trend, jak už napovídá předmět šavlozubého stěžování, je opačný.

7. Tradice pohřebnictví od doby, co je pohřebnictví, jasně napovídá snaze o zdobnost pohřebišť a hrobů (pyramidy, mauzolea, funerální plastiky...). V rekordně krátkém čase by se nové vertikální rovy zaskvěly květinovou výzdobou, oxigenálně-bromadická dmychadla by ozdobily zlaté báby a cihlové tubusy by byly pokryty vzácným mramorem, takže náklady by se sečetly a situace by se vyšponovala v souladu s podstatnější viditelností komínů oproti nenápadnému a přípodzemnímu stávajícímu řešení.

8. V případě závažné sociální havárie by nebylo třeba potravinářských závodů, které se ostatně dnes od chemiček liší především cedulkou u vchodu. Výška jejich komínů se tím stává irelevantní.
29.8.2021 21:22:47 PA
Co by tomu všemu řekl pubi...
30.8.2021 17:43:49 Martina
Chvíli jsem přemýšlela, co má Harry Potter společného s prekiontrií. Ale není Harry P., jako Harry P...
31.8.2021 18:10:57 MV
Gratuluju Lacovi k skvělému literárnímu výkonu a dále též pokořitelům RU 180 k jistě skvělému výstupu!
31.8.2021 21:17:18 Beda
Co se týká pokořitelů, musí poděkovat kamarádům, předchozím návštěvníkům k "prošlapání pěšinky". Pak už to není taková věda - asi jako s výtahem v Planý n.L. :-)
<< 1 >>
Přihlášení
Přihlašovací jméno
Heslo

jak hledat >>Debata je komunikačním prostorem Svazu českých komínářů a příznivců Komínové databáze. Příspěvky jsou veřejně přístupné, přispívat mohou pouze registrovaní uživatelé. Nad debatou bdí admini KODY. Úmyslné zveřejňování nevhodného obsahu může vyústit v ban (blokaci účtu). Za nevhodný obsah se považují zejména komentáře a snímky objektů (komínů, areálů), které by mohly být ze strany majitele považovány za narušení soukromí nebo majetkového práva a dále samozřejmě obsah odporující dobrému vkusu a mravům. O ne/vhodnosti příspěvku rozhoduje admin na základě svého osobního názoru při maximálním zachování respektu ke svobodě slova.