Pojem soukomíní vs. Dalíkův případ

  Teorie

V souvislosti s jednou po všech stránkách kvalitní zahraniční devirgací/gnozkací vznikla obsáhlá a v historii už několikátá diskuse okolo pojmu soukomíní. Tento článek vznikl pro vysvětlení postupu v daném případě a coby rozbor problému v obecnější rovině.

 

Termín soukomíní provází nejasnosti po celou jeho historii. Zejména okolo sporných případů vznikaly plamenné diskuze ať již vedené zapálením pro věc či zápalem pro diskusi samu. Posledním příkladem je devirgace objektu 8159, kdy padl návrh na zaznamenání soukomíní. V diskusích jsou donekonečna opakovány dva argumenty:

  1. nejasnost a neúplnost definice soukomíní
  2. historické případy kdy bylo o zavedení soukomíní rozhodováno nejednotně

Definici soukomíní nalezneme v Identu a tato v jistých případech opravdu umožňuje různé možnosti aplikace. Na úvod je nutno poznamenat, že minimálně mezi adminy KODY panuje shoda na tom, že definice je v pořádku a není potřeba ji výrazně přepracovávat. To, že u jistých objektů připouští různé výklady je též v pořádku, protože v hraničních případech je více než vhodné použít individuální přístup oproti  rigidní aplikaci nějakého pravidla.

 

Malá mezioborová odbočka:

Prekiontrie v tom není zdaleka sama. Příkladem budiž sama slovutná astronomie, která má podobný problém i s tak klíčovou záležitostí jakou je definice planety. Stovky let v tom bylo zcela jasno, pak přišel "Dalík s velkým dalekohledem" a během 10 let bylo všechno v troskách. Nynější definice planety, o které se zhádal celý svět, není zdaleka lepší než ta předchozí a dokonce má dost hluchých míst, ze kterých vybublá velký průšvih, až se začnou masivně pozorovat planety u cizích hvězd. Takže je to akorát odsunutí problému a časovaná bomba. Proto je to pro Sluneční soustavu pojištěno výčtem osmi planet, které zde jako jediné planetami opravdu jsou - a žádná jiná ne. Pluto odrbalo a perličkou je, že američani, i když s definicí principielně souhlasili se jí pokoušeli zamítnout pouze proto, že Pluto devirgoval američan. Členové SČK jsou naštěstí,  na rozdíl od astronomů, jedinci vyspělí po stránce fyzické, mentální i mravní, takže takovéto handrkování v případě soukomíní bohudík nehrozí.

Konec odbočky.

 

Pro rozumné nakládání se soukomíními je třeba si uvědomit, kde je jádro pojmu a k čemu slouží. Jinými slovy, abych mohl aplikovat zákon musím především pochopit jeho ducha a teprve potom aplikovat literu, zejména chci-li tak činit v případech sporných a hraničních.

Soukomíní je myšlenkový konstrukt - není to fyzická charakteristika*. Pojem soukomíní je zaveden pro zpřehlednění evidence komínů a výstupů na ně. Je nutné si uvědomit, že primárně není o tom, jestli jsou komíny identické nebo ne, to je pouze průvodní jev. Soukomíní byla zavedena proto, aby se soustavy komínů daly evidovat jako jeden celek v případech, kdy oddělená evidence prostě nedává smysl. Typickým příkladem jsou kotelny. Radikálové budou mít sice, už z principu, spoustu výhrad, ale seskupit kotelnu Jarníkova v soukomíní je jednoznačně výhodné. Naopak seskupit kotelnu Jarníkova s kotelnou Láskova by bylo jednoznačně nevýhodné, ačkoli ty komíny jsou opravdu zcela identické včetně kotelen a všeho ostatního.

 

*/ Vypůjčím-li si opět astronomii, pojem "planeta" je na tom úplně stejně. Je to myšlenková kategorie nikoli fyzikální záležitost. Mezi planetou zemského typu, trpasličí planetou a asteroidem je jen pramálo rozdílů. Naproti tomu rozdíl mezi Zemí a Jupiterem je zcela propastný. To ovšem nic nemění na faktu, že to není ani tak o rigidní definici, ale o tom že je pro danou vědu je prostě výhodné mít okolo Slunce 8 planet, pár tisíc planetek atd. Dle čisté fyziky by bylo daleko čistší mít Slunce, 4 velké vodíkové planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) a několik milionů "drobných kamenných těles" počínaje Zemí a konče meteority. To by ovšem pro danou vědu bylo v mnoha ohledech velmi nevýhodné. Proto volí pojmy tak, jak je volí.

 

 Je logické, že pokud máme evidenci tisíců objektů, dojde čas od času na sporné momenty protože hranicí jednoduše není tlustá čára. Je tam pásmo, ve kterém se lze přiklonit s různými argumenty na obě stany. V tom případě by mělo být hlavním ideovým vodítkem právě ona prospěšnost daného řešení. V rovině výkonné pak o věci rozhoduje dohoda či spor devirgátora s adminy.

 

Pokud by se člověk ponořil do fundamentu tak přijde na to, že skutečně žádné dva prekiony nejsou identické. Jde o otázku rozlišení, které nám postačí a (opět jsme u toho pojmu) které je pro nás výhodné. Pokud jsou rozdíly pro nás nepodstatné (výška, poloha, konstrukce atd.) a je lepší je např. uvést do poznámky, mějme soukomíní. Pokud jsou rozdíly podstatné, evidujme komíny zvlášť.

 

Z předchozího vyplývají dva, možná překvapivé, důsledky. Sloučení více samostatných komínů do soukomíní by mělo být prakticky vyloučené. Naopak rozdělení soukomíní by mělo být běžnou praxí, které bychom se neměli bát. Pokud dojde na diference hodné záznamu na kartě, nechť se soukomíní dělí a je lhostejno zda se k rozdílům přišlo pouze zpřesněním informací (podrobnější měření, studium pramenů atd.) nebo přímo změnou stavu (příklad: 0135 + 1257).

 

Shrnutí teoretické pasáže by tedy mohlo znít - přestaňme dokola omílat a rozebírat zda jsou komíny stejné, ze stejných cihel a mají stejné kotelny. Je to nesmyslné. Ptejme se primárně, zda je pro KODU (a tím i pro nás) prospěšné mít na daném místě soukomíní nebo několik komínů.

 

Přeneseme-li se z teorie do praxe, jen těžko budeme hledat samostatné komíny, které by bylo vhodné sloučit. Pokud ano, sem s nimi a vyřešme to.

 

Případ devirgace 8159 skončil samostatnou evidencí dvou objektů. Lze uznat, že jde o hraniční případ. Komíny jsou dle dostupných informací identické, tvrdých dat je na druhou stranu poměrně málo. Precedenty jsou na obou stranách. Admini se s převahou shodli na oddělení komínů. Ve smyslu předchozích odstavců lze ve prospěch tohoto řešení postavit jeden, leč zcela zásadní argument. Pokud se podíváme na prekiomapu v přiměřeném rozlišení, (viz obr.) nevypadá na ni soukomíní věrohodně kvůli značnému rozdílu polohy komínů. Přidám můj osobní názor: nechci, aby takto prekiomapa vypadala. Navíc sám devirgátor v diskusi vznesl podnět na samostatnou evidenci GPS souřadnic obou komínů, čímž v podstatě tento náhled na věc nezvratně podpořil.

 

Naopak argumentace jinými objekty (typicky elektrárenská megala) je zcela lichá. Jedná se vesměs o historické záležitosti a pokud se ukazuje, že objekty jsou různé, popřípadě by bylo výhodné je oddělit, nechť je tak učiněno. Pokud je pro nás stále výhodné nahlížet na ně jako na jeden objekt, nechť zůstanou.

 

Velmi pozitivní myšlenkou, která z celé kauzy vzešla je možnost vyznačit u výstupu na soukomíní, který z komínů byl pokořen. To má svou poměrně velkou informační hodnotu a dalo by se s tím posléze pracovat. Do další verze KODY to hodlám nějak zapracovat, podaří-li se najít rozumný způsob, jak to provést.

 

Závěrem bych poděkoval všem diskutujícím, kteří se debaty o tématu účastnili. Ačkoli je na "Dalíkovo soukomínové tažení" některými nahlíženo jako na pouhou provokaci, já jsem za něj rád, protože vyprodukovalo jednu z mála širších odborných diskusí za poslední dobu. To, že se takové diskuse občas nevedou v rukavičkách se holt stává. Je trochu smutné, že se debata vedla všude možně jen ne na "debatě", což je možná další podnět k zamyšlení. Na druhou stranu bych všechny zúčastněné požádal, ať pochopí, že každá diskuse, byť sebedivočejší by měla jednou skončit a musí nastoupit praktické řešení, které se logicky všem stranám nemusí úplně líbit.

 

Debata, co proběhla na kartě komína 8159 je archivována zde.

 

Debata
5.12.2012 15:01:25 m.i.x
Pro další příspěvky k tématu soukomíní můžete použít komentáře pod blogem.
Je to pracovní verze, zapnutá z nové verze KODY. Příspěvky se kopírují na debatu.

5.12.2012 17:26:36 FF
A když už je teda tady ta vítaná odborná debata, musím se znovu zeptat: Je pro KoDu ta Bubeneč výhodná, nebo ne? Protože pokud ne, tak jí rozdělme, jak řekl M.I.X........
6.12.2012 00:36:34 m.i.x
Dlouhodobě prohlašuji, že jsem zásadně PRO! Věc má bohužel i jisté "diplomatické aspekty", abych tak řekl.
6.12.2012 01:24:29 FF
Já vim, já vim, ale znáš tu story s tim týpkem, co furt chodil v římě po senátu a řikal, že je třeba zničit Kartágo, až se pak někdo zved a to Kartágo zničil? Třeba to tu pude taky tak...
6.12.2012 07:57:06 Jana
Hezky, FF! Tak jest. Cato st. každou svou řeč v senátu zakončoval větou Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam (A kromě toho soudím, že Kartágo musí být zničeno). Což se mu splnilo ve třetí válce punské 146 př.n.l. Taková témata probíráte u plzeňské desítky, jo? Kolik jich na to musíte vypít?

Bratře Pichu, je mi líto. Tak jako nebude mít nikdy Dalík kotel a ty rozum, tak já zase nebudu mít pupík. PA má pravdu, doba je zlá.
6.12.2012 10:09:44 m.i.x
FF+J: Ten příběh je známý a poučný. Jen jsem teď trochu zmaten kde je ta paralela. Jako že já "chodím a říkám" a pořád se nic neděje? No, ehm ...
6.12.2012 14:45:16 FF
Nene, to jako když třeba budeme pořád chodit a říkat, třeba se to stane, tak sem to myslel... Tedy pojďme to říkat, nějak jako Ceterum censeo, Bubenečem esse dividam, nebo tak něco..
6.12.2012 08:19:55 XIX
Já bych chtel znát odborný názor na prostějovké sladovny 7149, 7150, 7151
6.12.2012 08:54:02 Bourka
Podle mě žádný odborný (a objektivní) názor na to neexistuje a žádný ani existovat nebude. Jsou jen názory subjektivní. Pro někoho jasné soukomíní, pro někoho 3, slovy tři, kohoutnatci.

M.i.X odvedl s tímhle blogem perfektní práci a třeba já se s tím úplně ztotožňuju, ale to neznamená, že věc je uspokojivě a navždy vyřešena. Pořád bude někdo zmatený a nespokojený že zrovna to co si on myslí že není soukomíní je soukomíní a to co si myslí že je soukomíní je soukomíní. (omluvte absenci čárek v tomto krásném souvětí, ale já myslim že to neni souvětí, proto tam nejsou).
6.12.2012 09:18:52 k.e.n

Odborně lze říci, že dané objekty jsou evidovány a jejich existence je odborné i odporné veřejnosti prezentována správně:

6.12.2012 18:07:45 Ubikvist

Prostějovské sladovny vznikly na popud 4766, 4767, 4768, 4769, aby konečně vznikala jednotnost v KODĚ a aby si to nedělal každý jak chce.

Naopak nechápu jakmůže být tohle bráno jako soukomíní.

 

A navíc si taky myslím, že komíny, které nikdy nebyly vylezeny by neměli mít zapsanou výšku 33 metrů (ačkoliv je známá), ale měly by být označeny 3X, aby opět byla dodržována jakási jednotnost. Narážím tím na 4768 a 4769.

Nebo se snad pletu ADMINI?

6.12.2012 18:43:20 Dalik_Vrtule_muz
Ubi: ono to značení tím X je takové problematické. Komín jde změřit i od země. Proč mít potom v názvu nějaké X? Od toho je status komína SV, SP atd... nic víc dalšího nepotřebujeme.
6.12.2012 18:53:12 k.e.n
Ubi, stačí se podívat na roky oněch devirgací...

1) S komanem jsme tehdy v roce 2007 jako kačeři, (byť jsem měl pod palcem Pregion, a to asi hlavně proto, že nikdo jiný to dělat nechtěl), celkem řešili, jak tuto jeho soupramenní zapsat. Nakonec jsme to dali jako soukomíní. Tehdy narvat 4 řádky do Pregionu nebylo zrovna myslitelné. Myslím ale, že ten jeden ale ani ubouraný nebyl.

2) Všiml sis, že to má metry a nemá je mít? Fajn, navrhni změnu a hoď to ke schválení. Asi to tehdy prošlo, protože Ident byl na světě pár dní. (Opět se stačí zajímat o historii).

X to má samozřejmě proto, že ruka komínářova atd. ...

Takže všichni by měli už pochopit, že KODA je živá a dynamická databáze, pokud někde prosákla omylem chyba, nemusíme s ní žít do konce světů, stačí jí opravit.

6.12.2012 19:42:57 Dalik_Vrtule_muz
Krutozor zvítězil, lidé dobré vůle se plazí zkrvaveni v podkomíních. Uznávám porážku, ale smířen s ní nejsem.


Skromný dotaz na ctěné adminstvo:
Kdybych třeba vytvořil výpravu, která by se skládala ze širokého spektra toho, co Svaz kdy vyplodil, tedy např. ve složení:

komínář - stařík
komínář - žena
komínář - admin/arogantní kretén
komínář - čuroněc roku
komínář - blbeček/provokatér

..a tato výprava by vylezla naráz oba komíny, řádně by je změřila a shodla by se na tom, že jsou navlas stejně vysoké, navlas stejně široké a navlas stejně bystrozraké, schválili byste je jako soukomíní?

Či by se jednalo o záznam Kodě neprospěšný/vřed/jeb/pasquilnost/zpackanou devirgaci, co na věky strašit bude komínářskou omladinu?
6.12.2012 20:27:52 PA

Dalíku, já ti do toho nechci kecat. Ale venku to hrozně klouže. Já ti mam strach, že si zas něco zlomim. To se mi nechce.

6.12.2012 21:23:43 Dalik_Vrtule_muz
PA: drahy, nerus nase kruhy!!
6.12.2012 23:16:26 sargo
Nechci se ani v nejmenším vměšovat do debaty, jen mi to kdysi bylo nějak vysvětleno a nadále jsem se tím řídila, totiž že: není jeden z nepominutelných znaků soukomíní ten, že vedou z jednoho kotle, jsouce bratry v čmoudu? Že jsou stejné by snad stačit nemělo? :-D
6.12.2012 23:45:56 KARELLL
Ne, není.
7.12.2012 01:13:04 arogantní kretén

Ctěný hematoplaze - zde máš žádanou odpověď. Není třeba jezdit v takových počtech a do takových dálav. Přijeď v Prahu, popijeme piva, ukážu ti nějakou hvězdu a pak se vydáme s rukavicema, teodolitem, distem a kdečím jiným do mé rodné čtvrti. Zjistíme, že je tam na ploše větší fabriky povícero zcela identických komínů ... a sloučíme je do soukomíní.

Pak teprv poznáme, co je to válet se v krvi :D

... buď frajer a pojď do toho!

7.12.2012 04:34:59 Dalik_Vrtule_muz
AK: vzdy me v mladi ucili, ze z Prahy dabel a veskere zlo pochazi. Ovsem tento napad zni bozsky, diky za nabidku. Je nutne spojovat tam, kde rozdeleno jest, a rozdelovat tam, kde spojeno jest. Zacneme vsak snadnymi kousky, zacneme tam, kde megala v kominy predelavaji.

Sargo: To je prave ta zaludnost, ze tomu tak neni. Dva vyfrky z jednoho kotle je vubec nesmysl , to je jako Favorit dvojitou koncovkou vyfuku vytuneny. Zakladni podminkou soukomini je, nikoli vsak postacujici, ze spaliny vedou do ruznych vyfrku z jedne tovarny. U tesnych soukomini dokonce mohou byt kominy navzajem odlisne v prumeru, ale musi mit stejnou vysku. Pripad, ktery by tyto dve podminky nesplnoval, neznam.
7.12.2012 09:14:28 PA
nakonec bych řekl, že debata vyústila v něco užitečného. Můžeme si jména změnit všichni, když půjde o "jednorázový čin", tak se to snad i z hlediska úprav v databázi unese. Jako myslim třeba debil, hovado, prcač selat, hajzla už máme, to jo, čuroněc vlastně taky je.
Vynikající je termín "Mrdoprcopuch". Ten vymyslel komínář číslo 28 a kdysi nám kvůli němu (tomu termínu, a teda vlastně i komínáři číslo 28) chtěl rozbít hubu vožralej lodník na přehradě Hracholusky. To je dobrej termín, onehdy mi Laco říkal, že v dětství používali slovo "Mrdopuch" a že je tedy krásný, jak se jazyk vyvíjí.

Pokud jde o dámy, ty ať si vyberou indiánská jména samy, tam je mi to blbý.

Každopádně v konečném důsledku ta změna vlastně bude zajímavá a i když se zdá, že debata se jmény nesouvisí, vidíme, jak všecko souvisí se vším. Je to věda komplexní.
7.12.2012 20:40:09 Dalik_Vrtule_muz
PA, máš pravdu! Mluvíš moudře.

Navrhuji, aby sis vzal následující úkol za svůj:
Měl bys vymyslet vhodné jméno pro toho, kdo rozdělí Tušimice. Protože, a to ti mám trochu za zlé, vhodné jméno pro děliče Osvětimi jsi nenavrhl. Jména tebou výše uvedená vůbec nevystihují strašné zlo, které to Celestýnské Soukomíní postihlo. A taková oduševnělá to mohla být tvůrčí činnost.
8.12.2012 08:32:44 PA

Dalíku, já ti teď až do svátků budu dávat kódy. To je to nejlepší, co s tim můžeme udělat: d63f8

 

(pokud teda nebude dřív to Nimbubu).

<< 1 >>