Ideoprojev 2017

  Ostatní

Vážené komínářky, vážení komínáři,

 

za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné?

Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství je a bude výrazně ovlivňována spoluprací a vzájemným vztahem těchto dvou skupin. Pokud se nadále budou vzájemně přehlížet, rezignují na synchronizaci svých aktivit i prostý respekt k názoru jiného člověka, kdesi pod hladinou bude stále bublat zárodek dalších nedorozumění a rozkolu. A to, prosím, za současné situace, kdy vedení a kolegium adminů má tři společné členy, kteří místo snahy o koordinaci nevědí, na kterou stranu se mají více přichýlit, a jejich energie se vyčerpává výmluvami a mlžením. A jak s tím má naložit ideolog, který ale ve skutečnosti vzýváním žádné ideologie netrpí? Pokud někomu připadá, že se na některých pravidelných setkáních vedení chovám neurvale a ryju, vězte, že to není proto, že bych byl z podstaty kverulant nebo se snažil vyhovět svému originálnímu světonázoru. Důvodem je vědomí, že máme zodpovědnost za prospěch celku a našeho společného prekiontrického konání.

Letos poprvé jsme přistoupili k naplnění nepříjemného práva a zároveň povinnosti - vyloučit z našich řad jedince, který výrazným způsobem mr(k)vil ovzduší společenství. Operace trvala dlouho a byla předmětem mnoha debat a názorových sporů. Vřed byl vyříznut ve fázi, kdy, jak věřím, ještě nedošlo k nevratným změnám v organizmu. Členstvo našeho zvěčnělého spolku bych tímto rád požádal o příčetnost a obezřetnost při uvádění nových adeptů přiměřeně organizované lezby do lůna Svazu, neboť jsme se shodli, že nám vylučování jeho shnilých plodů nedělá i přes vědomí jeho nutnosti dobře.

V této souvislosti ještě k letošnímu neudělení prestižního titulu Čuroněc roku: Hlavní adept na toto ocenění se vyskytl, byl však za svá slabomyslná pochybení zbaven na dobu šesti měsíců možnosti podílet se na blahonosné komínolezné činnosti. Proto také nedošlo k jeho obdaření tímto okřídleným přízviskem - za stejný přečin nikdo nemůže být trestán dvakrát, a to ani v případě, že se v podstatě nejedná o trest, ale o čestný titul. Nyní již jeho půlroční distanc vypršel a široké vysoké pole působnosti SČK je mu znovu otevřené. Může se tedy v souladu se svým vnitřním ustrojením zúčastnit soutěže o svazové jelito i letos.

Významné změny se letos poprvé dočkal Řád velvergentního měchýře. Nový typ MDV1 zohledňuje, že komínář je pohledům okolí často vystaven především částí zádovou, a to z podhledu. MDV1 lze proto kromě obvyklého umístění na prsou ověnčeného nosit zasunutý v řitním otvoru, kde při pohledu zdola nejlépe vynikne.

Tolik k prošlému roku. Do toho dalšího všem přeji fyzické i duševní zdraví, které je předpokladem pro zdárné provádění komínářství, a tradičně pevné kramle.