Setkání vedení 13.6.

  Společnost / svaz

Zápis ze setkání vedení SČK dne 13.6.2012


Zapsal: PA
 
Přítomni: MV, Bob, Laco,  Loche, Danny, Hugo, Modrák, PA, M.i.X., LuSt, DVm.
Posléze, když mnozí odešli, přišli Klára a Ježíš René a byli tam.
 
Ve  středu  13.6.2012  jsme  se  sešli  na  pravidelném  setkání  vedení  SČK  v  restauraci  Na
Hromádkové  s  cílem  zase  jednou  prodiskutovat  různé  aspekty  našeho  ušlechtilého
prekiontrického konání.
 
1.  Strava

 Podstatnou  součástí  večera  byla  kachna, kterou  objednal  Danny.  Byla  to  kachna
dužnatá  a  macatá  ve  všech  směrech,  byť jsme se posléze s Dannym  shodli, že mohla
být  i  macatější  a  dužnatější  a  ve  všech směrech větší, nicméně kačena to byla jedlá
a  my  jsme  udělali  dobře  a  nebo přinejmenším  jsme  ji  prostě  měli  a  snědli. Přikládám obrázek.
 
2.  Psí problematika

PA  informoval  Dannyho,  že  pes  má  tzv.  anální  šachtičky.  Tyto  šachtičky  způsobí v případě  zanesení,  že  pes  jezdí  zadečkem  po  podlaze,  tzv.  „sáňkuje“.  Jelikož  obsah análních šachtiček dost páchne, je to jasný důkaz příbuznosti psa a tchoře. Danny věc dohledal  na  internetu  přes  mobilní  zobrazovací  jednotku.  Detaily  jsou  následující: jedná se o takový pachový  váček, který  je dole pod ocasem, párově, dle ciferníku  na  úrovni  4  a  8.  Nezaměňovat  s bymbarním  váčkem!  –  toto  jsou  anální  šachtičky, k reprodukci zařízení neslouží.
 
3.  Náměty z lidu

Jana S. navrhla, abychom zvážili, zda nezavést jako významný prekiontrický den Den prekiomrtvol  na  počest  jedinců,  kteří  prošli  svoji  prekiontrickou  pouť  životem  a  teď přestávají  být  komínářsky  aktivní,  přičemž  změna  je  dlouhodobá.  K tématu  jsme  si povídali, Bob chtěl, aby prekiomrtvoly lezly, to je ale divné, protože prekiomrtvola je
prekiomrtvolou  proto,  že neleze.  Možná  zaměnil  prekiomrtvolnost  s prachobyčejným fyzickým skonem jedince, my se ho na to neptali, tak nevíme. Námět  je  to  zajímavý  a  takový  významný  den  zavést  asi  můžeme,  ale  potřebovali
bychom  víc  informací.  Prosíme  tedy  Janu  S.,  ať  věc  dál  promyslí,  pošle  detailní zdůvodnění,  popis,  k čemu  je  takový  den  dobrý,  analýzu  přínosů a  rizik  atd.  (ideálně v ppt,  leč  technické  záležitosti  necháme  na  ní),  a  my  to  pak  projednáme.  Třeba  je  to dobrý nápad, ale jak teď máme vědět, jestli to náhodou není blbost.
 
4.  Grafická úprava průkazek, diplomů atd.

PA  zkontaktuje  Saona  a  nějak  se  domluvíme,  jak  v téhle  věci  dál.  Věc  nehoří,  ale zkusíme tím zahýbat, aby to neuslo.
 
5.  Danův příchod

Dan zase přišel posléze, tentokrát to ale bylo brzy.
 
6.  Předání diplomu

Dalík  nás  informoval,  že  čuroňce  roku  rozhodně  předá  Bratrům  Michovi  a  Pichovi, protože  přeci  si  takovou  věc  doma  nenechá.  Pich  je  glortychol.  Tak  si  to  od  něj, prosím, vemte, co on s tím už.
 
7.  Tituly

Laco  přislíbil  návrh  na  úpravu  pravidel  pro  udělování  titulů.  Návrh  nám  poslal,detailně  jsme  o  něm  mluvili.  Mimo  jiné  jde  o  to,  aby  motivační  funkce  zbytečně nezvýšila  zatěžování  některých  důležitých  objektů,  zamysleli  jsme  se  nad  rozdílností „stupňů  komínářství“  a  „titulů“,  definicí,  co  je  co,    skutky,  za  které  se  tituly  udělují,
nad  způsoby,  jak  věc  změnit,  aniž  bychom  komínáře  připravili  o  tituly  už  dosažené atd…  Nakonec  se  věc  ukázala  relativně  složitou,  budeme  se  tím  dál  zabývat. Nemyslíme,  že  je  to  problém  urgentní,  kamarádům  spolulezcům  stávající  stav v konání  prekiontrických  skutků  nijak  nebrání,  nechceme  to  uspěchat.  Přes  léto  na
téma povedeme další debaty a na podzim by mělo být jasněji, jak dál. 


8.  MTV

V říjnu je na Plzeňsku mlha.  Pokud  máte  jakékoliv  nápady  a  tipy  na  konání  MTV,  tak  se  nám  svěřte,  asi  nejlépe
Hugovi,  který  je  na  organizování  podobných  věcí  stavěný  od  přírody.  Mnohé  divize mají  také  vynikající  zkušenosti  s organizováním  hromadných  legálů,  viz  např. Seveřany.  
 
9.  Výstupy šéfa posmrtné divize

Je  otázkou,  zda  Tomislavovi  nepřiznat  druhý  výstup,  když  byl  zpopelněn.  Měli bychom  přinejmenším  zjistit,  kde  se  to  stalo  a  jestli  opravdu  odcházel  dmychadlem náležitě  vysokého  komínu  a  nebo  ne.  Taky  je  otázkou,  jestli  ho  žehli  samotného  a nebo i s nějakým dalším kamarádem/spolucestovatelem najednou – důležité z důvodu
pravidla duální hyperotenze. I  když  takové  informace  budeme  mít,  nevíme,  jestli  se  dokážeme  definitivně
rozhodnout, zda došlo k poctivému příčetnému výstupu a nebo nikoliv.

Jak  známo,  každý  řádný  komínář  si  na  své  akce  vozí  mobilní  kremační  pece  TV, neboť  co  kdyby  byly  potřeba.  Laco  v této  souvislosti  požadoval,  aby  moderní kremační  pece  TV  měly  rošty  rovnou  pro  dvě  osoby.  Takový  model  pecí  budiž nazýván TOMISLAV.
 
10. Arnold

Přetrvávající  tajnosti  ohledně  civilní  profese  Arnolda  dávají  vzniknout  různým
spekulacím, jako například jestli není velitelem policejní mučírny a nebo jestli to není
zvířecí  prostitut.  My  to  nevíme,  ti  z nás,  co  to  vědí,  to  nechtějí  říct.  Tím  se  zvyšuje
napětí a snad i očekávání.
 
11. Fyzické náležitosti koňů

Dokonce  i  tělesné  části  opravdových,  nefalšovaných  bestií  můžou  mít  něžné  názvy.
Dan nám vysvětlil, že macuky kobylnatců se nazývají žuchvy. Považte! Je to divné, ale
je to možné.


12. Změna v sestavě

Potom  najednou  skoro  všichni  odešli,  protože  toho  už  měli  dost.  Týká  se  to  těchto:
Danny, Loche, Laco, Bob, Hugo, LuSt. Naopak přišli Klára a Ježíš René.  
Klára  nám  vyprávěla,  že  TIBU  odvezou  na  Zličín,  kde  ji  nechají,  a  ze  Zličína  zase
přivezou  TESCO.  To  pro  změnu  nechají  v Berouně.  Povezou  to  jako  nadměrný
náklad, takže provoz na dálnici bude v průběhu stěhování omezen.


13. Spalovací motory

Modrák  s M.i.X.em  pak  dlouho  a  zevrubně  řešili  problematiku  spalovacích  motorů,
což nebylo ani zajímavé a ani zábavné. Složilo to Dalíka a tento odešel úplně hotový,
nechal tam ale kalendáře a těžko teď říct, jak to všecko dopadne.
Já  jsem  taky  odešel  docela  brzy  potom,  ty  motory  mě  odvařily.  Takže  vám  teď  už
nedokážu říct, co se dál dělo a jestli bylo ještě nějaké „později“.
 
Kýble,
    Vedení SČK
 
Blíží  se  léto,  doba  dovolených.  Sezóna  je  v plném  proudu.  Přejeme  vám  spoustu
prekiontrických  úspěchů  a  úžasných  zážitků,  pevné  kramle,  bezpečnou  lezbu,  nezraňte  se,
nenechte se zmlátit kotelníkem či zastřelit v cizině. Užijte si báječné léto!!!  
 

Fotogalerie
já mám radši tuto fotku - tam je vidět, jak všichni závidijou