Den padlých komínů

  Historie

Vzhledem k dnešnímu kulatému výročí pravzniku DPK, je záhodno alespoň v krátkosti připomenout okolnosti počátků těchto našich „Komínových dušiček“. Přesně před 10 lety, jak dnes ráno připomenul na debatě Čenda, přestoupil do posmrvize kostičkáč v ETU. Ten večer, 26.11.2005, jsme si se spolulezcem Krabem řekli, že by bylo záhodno nějak připomenout komíny padlé. A protože jsme měli přímo v srdci pokomíní jednu stále bolavou jizvu, vzali jsme smuteční prekiosvíci a v noci, přímo na místě padlého komína, zavzpomínali na tento náš nedobytý prekiocíl. Tato tichá tryzna byla v podstatě prvním aktem v rámci ještě přesněji nespecifikovaného DPK.

Víceméně přesně po roce přišla zubatá kusadla do Prahy a přestoupila jedna z ikon Holešovic. Protože se nám tehdy tato hrubá, sprostá demolice velmi, velmi nelíbila, vymysleli jsme s komanem smuteční akci přímo na místě přestoupení, více citát z mailu ze dne 23. 11. 2006:


Vážení přátelé prekionů!

Tímto Vás zveme na smuteční tryznu v rámci DNE PADLÝCH KOMÍNŮ!

Sejdeme se tuto neděli ve 20:02 na perónu stanice Nádraží Holešovice (Metro C) a odtud se vydáme smutečním pochodem s rozžatými svícemi k místu, kde skonal LT 31/UB "Pivovar Holešovice". Zde položíme věnce a květiny.

Po minutě ticha se vydáme do nejbližšího pohostinského zařízení, kde bude podávána smuteční hostina (co si kdo objedná). Po té bude volný, smuteční prekioprogram.

Každý by si měl s sebou vzíti pohřební svíci (s kornoutkem na závětří) a květinu, členové vedení by měli zajistiti kytici a věnec. Teplé šatstvo a prekiorukavice s sebou.

Dostavte se prosím v co nejhojnějším počtu, abychom nejen nám samotným dokázali, že v těchto smutných chvílích dokážeme držet pospolu, ať jsme mladí, či staří!


K tomu jsme navíc připravili i parte daného komína, který by se tak letos dostál 120 let. [M.i.X] Na místě pronesl Bob byndecistní báseň na počest prekionu, jejíž část se dochovala díky tomu, že automatizace, robotizace a miniaturizace dospěla do stadia kdy bylo možné skrýt magnetofon do útrob mobilního telefonu. Kvalita záznamu však není ohromující . (audio)

Pražská akce, byť tehdy v podstatě zpunktovaná z jihu, se vyvedla a tím se Den padlých komínů stal oficiálním významným dnem v rámci komínářského kalendáře. Každý rok si tak připomínáme, které komíny nás ten daný rok opustily, a se kterými se opět setkáme v posmrtné divizi…

No a pokud máte někdo fotky z dané akce, či jiných podobných, můžete je sem přidat. Možná by ani nebylo od věci sem dát galerku padlých komínů, ale obávám se, že by ta galerie byla příliš početná…