4V MT P 64/2 Sochorová válcovna TŽ, Kladno - Dříň [karta >>]
Multistack arrangement