Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KO  (Kolín)
Municipality:Kolín
Coords:
Historie záznamu:
8.12.2015
20:31:27
+ m.i.x

Komíny:

MT64/Ub [karta >>]
LT38/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
LT27/1 [karta >>]
Všechny poznámky
22.11.2015 19:26:48 LiKu
   MT C 64/Ub

Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně / Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605

V roce 1906 byla založena z podnětu frankfurtské „Deutsche Gold und Silberscheidenanstalt“ (nynější „Degussa“) společnost pod obchodním jménem „Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně“. Nosným výrobním sortimentem byla výroba kyanidu sodného a draselného, kapalného kyanovodíku, sazí, síranu amonného a kyanovodík z tzv. melasových výpalků dodávaných lihovary. Téměř všechen kyanid sodný se exportoval do jižní Afriky, kde se používal k těžbě zlata louhováním a ke galvanickému pokovování. Zhruba od 50. let je provozována výroba diphenylguanidinu. V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického kyanovodíku/HCN a jeho zpracování do 3 nosných produktů: kyanid sodný/NaCN – pro těžbu zlata a galvanotechniku, acetonkyanhydrin/AKH – pro výrobu umělých hmot a plexiskla a diphenylguanidin/DPG – jako urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu. Čtvrtým nosným produktem Draslovky je výrobek nekyanové chemie chlorcholinchlorid/RTC, který se vyrábí sezónně a používá se jako morforegulátor růstu v zemědělství.