Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:NB  (Nymburk)
Municipality:Nymburk
Coords:
Historie záznamu:
13.1.2013
12:19:23
+ Ubikvist

Komíny:

MT72/N-2 [karta >>]
LT30/Ub [karta >>]
RU140/3 [karta >>]
Všechny fotografie
8.'05 03/'12 dmychadlo s 2cm sazí 03/'12 +/- 2009 (foto Ivan Ulrych) Velikán (05/2012)
koruna se srdíčkem (2013) 2013 z nadjezdu (10/2013) Toto není foto z 80. let, nýbrž jedno krásné lednové dopoledne roku 2014 oblast od 2. ochozu ku dmychadlu z odstupu 1000m
Ten přední. 2013 6/10 03/'12 nad nádorem 03/'12
pod nádorem 03/'12 letecký snímek; zdroj mapy.cz 2013 reservoár (2013) interiér (2013)
podhled na železobetonovou desku s náběhy (2013) zahrádka na střeše reservoáru (2013) nižší komín vlevo zdroj: nymburské muzeum prostřednictvím Facebooku, letopočet nezjištěn 07/2010