Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
17:54:53
+ Bourka

Komíny:

GU220/5 [karta >>]
LT28/1 [karta >>]
MT66/2 [karta >>]
RU110/3 [karta >>]
LT31/Ub [karta >>]
RU101/2 [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
MT81/Ub [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT40/Ub [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT38/Ub [karta >>]
LT38/Ub [karta >>]
MT80/Ub [karta >>]
LT3X/1 [karta >>]
LT41/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT30/1 [karta >>]
MT59/Ub [karta >>]
LT40/1 [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT79/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT83/Ub [karta >>]
RU101/2 [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT28/Ub [karta >>]
LT36/Ub [karta >>]
RU165/4 [karta >>]
LT36/1 [karta >>]
MT57/1 [karta >>]
MT77/Ub [karta >>]
RU120/3 [karta >>]
MT71/Ub [karta >>]
MT94/2 [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
MT54/Ub [karta >>]
MT55/Ub [karta >>]
LT29/1 [karta >>]
MT54/Ub [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
LT23/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
LT34/Ub [karta >>]
LT40/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
MT70/Ub [karta >>]
LT30/Ub [karta >>]
MT79/Ub [karta >>]
RU124/2 [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
21.6.2008 - pohled na Mittal Steel z 1343 (RU 101/2) ten nejvyšší Letecký pohled na celý Mittal. Foto z Planes.cz GU vlevo (autor:	Jiří Drašner) Ten nejvyšší (autor: Zdeněk Rusz)
Ten vlevo (autor: Zdeněk Rusz) elegantní tvary giganta - letecký snímek; zdroj mapy.cz Dva nejvyšší komíny areálu, ten levý Druhý nejvyšší (autor: Zdeněk Rusz) výstavba komína v roce 1986 (převzato z www.mittalsteelostrava.com)
převzato z www.mittalsteelostrava.com letecký snímek; zdroj mapy.cz Druhá plechovka zleva pravý ze dvou vyfrkujících v popředí komín vpravo; letecký snímek z mapy.cz
4. komín zleva, 50. léta; zdroj novahut.cz letecký snímek (zdroj mapy.cz) letecký snímek, vlevo stará koksárenská baterie (zdroj mapy.cz) komín vpravo, ještě neubourán; vlevo již zbořený komín KB č.5; rok 1971, zdroj novahut.cz třetí komín zleva v původní výšce, 70. léta; zdroj novahut.cz
megalofóbia vpravo; foto V. Mácha spodní řada megal; letecký snímek (zdroj mapy.cz) Třetí komín zprava Druhý komín zleva cihlová družina v zajetí nekonečných střech; komín vpravo
Třetí komín zleva megalo vlevo (zdroj mapy.cz) výstavba, rok 1951 90. léta (repro z časopisu Železniční magazín) Oprava v roce 2000-2001 (Zdroj: CHV - Praha)
Dmýchající... (autor: Jiří Drašner) Jedno celé megalo z mnoha (autor: 	Jiří Drašner) 3/11 - Megalofobia vcelku (některá v opravě) letecký snímek 50. léta, v pozadí původní elektrárna; zdroj novahut.cz
Cihlák vlevo letecký snímek (zdroj mapy.cz) Asi nejcharismatičtější betonové RU Nové Huti. Foto: stahlseite.de Foto: J. Schejbal Tlustý vyfrkující komín napravo
novohuťské panoráma roku 1973; druhý nejvyšší komín na snímku (převzato z www.arcelormittal.com) letecký snímek (zdroj mapy.cz) výstavba komína, 60. léta; zdroj novahut.cz letecký snímek (zdroj mapy.cz) Cihlák napravo
letecký snímek (zdroj mapy.cz) levý ze dvou vyfrkujících v popředí Rok 1953, komín zcela vlevo; z trojice vpravo již dva nestojí. (převzato z www.arcelormittal.com) Plechovka úplně vlevo komín vlevo - letecký snímek; zdroj mapy.cz
letecký snímek (zdroj mapy.cz) letecký snímek, objekt vlevo nahoře (zdroj mapy.cz) ze dvou megal to levé, r. 1952; zdroj: novahut.cz nejvyšší cihlák na snímku; foto: hoffi001, 5/2011 letecký snímek (zdroj mapy.cz)
Osamocený cihlák uprostřed fotografie převzato z www.va-pa.cz letecký snímek (zdroj mapy.cz) letecký snímek (zdroj mapy.cz) 13.6.2010 prostě beton
13.6.2010 od Vratimova Celkový pohled na středojemnou válcovnu; foto: Jonáš letecký snímek; zdroj mapy.cz Druhý komín zprava letecký snímek (zdroj mapy.cz)
komín zcela vlevo letecký snímek; zdroj mapy.cz letecký snímek (zdroj mapy.cz) rok 1987, tlustý komín vlevo; foto - ing. Bohumil Skála komín vlevo, 2/2010
Ze dvou tlusťochů ten levý letecký snímek; zdroj mapy.cz letecký snímek; zdroj mapy.cz 1977 - výstavba komína letecký snímek (zdroj mapy.cz)
Cihlák mezi megaly 50.léta, zahájení provozu koksovny (archiv idnes.cz) komín vpravo, 60. léta; zdroj novahut.cz Komín úplně vpravo Čtvrtý komín zleva i zprava
komín vpravo; letecký snímek z mapy.cz komín vlevo - letecký snímek; zdroj mapy.cz letecký snímek (zdroj mapy.cz) 70. léta; zdroj novahut.cz r. 2002
z megal v popředí to pravé, 70. léta; zdroj novahut.cz Letecký pohled (zdroj mapy.cz) Letecký pohled (zdroj mapy.cz) Plechovka napravo Cihlák uprostřed
letecký snímek; zdroj mapy.cz Cihlák vlevo letecký snímek; zdroj mapy.cz Z cihelných tlusťochů ten pravý komín vpravo, zdroj: internet
letecký snímek - komín vlevo; zdroj mapy.cz Letecký pohled (zdroj mapy.cz) druhý zleva, 60. léta; zdroj novahut.cz druhý zleva, ještě před ubouráním; někdy mezi lety 1972-77; zdroj novahut.cz třetí komín zleva, rok 1969; zdroj novahut.cz
Vyfrkující plechovka foto z mapy.cz letecký snímek; zdroj mapy.cz komín zcela vlevo - letecký snímek; zdroj mapy.cz Plechovka
třetí komín zleva; foto ing. Stach, 2006 druhý zprava, rok 1971; zdroj novahut.cz Březen 2011 - z trojice v popředí ten vlevo spodní část komína v době výstavby, 2012; (vitkovicepower.cz)
na snímku ten nejvyšší, rok 1975; zdroj novahut.cz komín v popředí vpravo, 70. léta; zdroj novahut.cz ten v pozadí, pravděpodobně 50. léta; zdroj novahut.cz komín zcela vlevo, 60. léta; zdroj novahut.cz druhý nejvyšší na snímku, již po dostavění, rok 1969; zdroj novahut.cz
čtvrtý komín zleva, 70. léta; zdroj novahut.cz komín vlevo, rok 1971; zdroj novahut.cz komín zcela vlevo, 70. léta; zdroj novahut.cz komín vlevo, 6.12.1973; zdroj novahut.cz v levé části snímku ten nejvyšší, 60. léta; zdroj novahut.cz
komín vpravo, 6.12.1973; zdroj novahut.cz