Alternatives:Česká rafinérská
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Kralupy nad Vltavou
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:27:45
+ Vojti

Komíny:

RU163/4 [karta >>]
RU130/3 [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
RU128/1 [karta >>]
RU162/4 [karta >>]
MT7X/2 [karta >>]
MT68/2 [karta >>]
LT2X/2? [karta >>]
MT57/1 [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
východní část areálu
Poznámky
11.2.2017 18:12:05 tomikp79

První počátky petrochemického průmyslu v kralupském regionu byly položeny roku 1901, kdy byla uvedena do provozu rafinerie minerálních olejů "Petrolejka". Ta byla v provozu do 22. 3. 1945, kdy byla silně poškozena při spojeneckém náletu (který měl ale tragické následky - 150 mrtvých civilistů a zničených 116 budov). po tomto náletu už zprovozněna nebyla.

Druhá etapa započala roku 1954, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě závodu Kaučuk Kralupy. Samotná stavba probíhala v letech 1958 - 1963. Po vybudování provozu pro výrobu umělého kaučuku bylo následně rozhodnuto roku 1964 o výstavbě rafinérie, která potom proběhla v letech 1969 - 1975. Rafinérie produkovala pohonné hmoty, oleje, asfalt a další suroviny, určené pro provoz výroby kaučuku nebo dále k odprodeji.

Surová ropa je přiváděna ropovodem Družba a Ingolstadt do zásobníků u Nelahozevsi. Z těchto centrálnách zásobníků je přímo odebíraná do závodu na zpracování. Dále je závod propojen dalšími produktovody s ostatními chemickými podniky.

V rámci restrukturalizace byl provoz rafinérie roku 1996 vyčleněn a byl založen samostatný podnik Česká rafinérská a.s. Zbylá petrochemická část podniku byla v následujícím roce zařazena do skupiny Unipetrol. Zpracování plynů převzala firma Linde a.s.

V současné době rafinérie vyrábí automobilové benzíny, motorovou naftu, letecký petrolej, LPG, topné oleje, asfalt, propylen, síru, suroviny pro výrobu mazacích olejů a suroviny pro další výrobu na závodě Kaučuk. Závod Kaučuk vyrábí umělý kaučuk a plasty, které nacházejí uplatnění skoro na každém kroku - v domácnostech, stavebnictví, automobilovém průmyslu, plasty jsou prostě všude.