Alternatives:Krušnohorské pivovary, Seve~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Bílina
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:03:34
+ starbreaker

Komíny:

LT22/Ub [karta >>]
LT37/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Dobová pohlednice čelní strany pivovaru z 30. let 20. století (komín ze střechy již nestojí)
Poznámky
5.2.2012 18:18:46 starbreaker

O areálu z registru VCPD:

Pivovar na místě dnešního objektu je poprvé zmiňován již roku 1615. Od té doby byl několikrát modernizován a současné stavby pochází převážně z období 1840 - 1910. Největší slávy dosahoval pivovar v období první republiky, kdy výstav činil 60 000 hektolitrů a jedenáctka Bílinská perla patřila k nejpopulárnějším severočeským pivům. Po znárodnění byl pivovar nejprve začleněn do n.p. Krušnohorské pivovary a posléze n.p. Severočeské pivovary a pod tímto názvem bylo i roku 1977 vaření piva ukončeno. Od té doby většina budov pivovaru chátrá a přestože po roce 1989 získal objekt zpět rod Lobkoviců, nenašel pro něj využití a roku 1996 jej prodal městu, které jej vlastní dodnes. To areál pronajímá několika nájemcům, kteří však využívají pouze malou část objektu a další části, přestože jsou památkově chráněné, chátrají.