Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:5  (Praha 5)
Municipality:Hlubočepy
Coords:
Historie záznamu:
17.2.2014
21:36:15
+ Bourka

Komíny:

LT3X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
MT6X/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
celkový pohled na továrnu dne 19.9.1925; foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy celkový pohled na továrnu dne 14.4.1926; v popředí Technoplyn (pozdější Assek); foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy ortofoto z roku 1953; zdroj kontaminace.cenia.cz ortofoto z roku 1975; zdroj Archiv leteckých snímků, web Hl. m. Prahy
Poznámky
6.10.2022 08:08:18 Bourka

Společníci Karel Tichý a Ferdinand Barta vystavěli v Hlubočepích novou továrnu na staviva v letech 1875-1878. Zpočátku vyráběli jen keramické zboží, postupně se ale sortiment rozšířil o hydraulické vápno, cement, zboží z kameniny (vodovodní a kanalizační roury), dlaždičky, chodníkovou dlažbu atd. Podnik se dále rozvíjel a rozrůstal, takže v okolí železniční stanice Hlubočepy zanedlouho panoval velmi rušný průmyslový provoz. V roce 1920 se firma sloučila s firmou Maxe Hergeta pod název Spojené pražské továrny na staviva a fabrika byla modernizována. Později byl zkrácen název na Prastav, který vydržel až do znárodnění (1.6.1950), kdy byla továrna začleněna do n.p. Pragocement. Koncem 60. let byl provoz ukončen a budovy opuštěny; areál léta chátral a konkrétní období demolice není přesně známé - dle svědectví pamětníka stála však většina budov ještě v roce 1985.

 

Zdroje:

- Klub přátel starého Smíchova

- článek na euro.e15.cz

- Mgr. Tomáš Teplík

 

...

 

V souladu s dobou byla fabrika náležitě prekiontricky vybavena, z dnešního pohledu se jedná o neuvěřitelný komínový les. Zde je zaneseno osm z celkových deseti známých komínů, ke dvěma zbývajícím nelze dohledat kvalitnější fotografie, proto je zatím nechávám být. Jedná se o poměrně malý oktagon (na fotce druhý zprava) a pak o dosti vysoký novější komín, pravděpodobně až z 30. let, který lze dobře vidět jen na satelitním snímku - třetí zprava. Z těch osmi zanesených bylo zřejmě šest již z 19. století (oktagonální profil), další dva kruhového profilu pravděpodobně z počátku 20. století. Tři z nich byly demolovány zřejmě již v průběhu 60. let, kdy byla fabrika postupně utlumována; ostatní stály ještě v roce 1985.

 

Kdo by měl jakékoliv další informace o osudech továrny a komínů, či dokonce fotografie, ať nás neváhá kontaktovat na koda(a)kominari.cz