Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:3  (Praha 3)
Municipality:Žižkov
Coords:
Historie záznamu:
5.1.2014
23:37:05
+ Bourka

Komíny:

LT2X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT1X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
celkový pohled na plynárnu kolem r. 1890; autor J. Eckert, zdroj archiv hl.m. Prahy celkový pohled na plynárnu dne 25.4.1908; autor J. Eckert, zdroj archiv hl.m. Prahy  	 plynárna na plánu města z let 1909-1914; zdroj archiv hl.m. Prahy letecký snímek několik měsíců před demolicí, rok 1931; (http://viewer.e-pics.ethz.ch) Bourání, rok 1931
Poznámky
6.1.2014 00:11:19 Bourka

První žižkovská obecní plynárna byla postavena v letech 1865-1866 a stala se první obecní plynárnou v českých zemích (karlínská z r. 1847 a smíchovská z r. 1857 byly v soukromých rukou). Od 16. září 1967 osvětlovala již všechny pražské ulice a plyn byl postupně dodáván i do domácností. V roce 1926, po dostavbě nové moderní plynárny v Michli, byl provoz ukončen a v následujících letech byly budovy demolovány. V roce 1932 na stejných pozemcích začala stavba prvního pražského mrakodrapu (dnes Dům odborových svazů).

(s využitím údajů z webů neznamapraha.cz a praguecityline.cz)

Nejen z prekiontrického hlediska nesmírně bohatá fabrika, na tehdejší dobu patřičně luxusně vybavena a postavena. Dominantami bylo sedm shodných, značně kónických komínů oktagonálního profilu se čtyřbokými podstavci a honosnými hlavicemi; celkový počet doplňovaly dva další menší oktagony již tradičnějšího provedení. Krásné industriální království, do dnešních dnů se však dochovala pouze zeď v Krásově ulici.