Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
17:54:53
+ Bourka

Komíny:

GU220/5 [karta >>]
LT28/1 [karta >>]
MT66/2 [karta >>]
RU110/3 [karta >>]
LT31/Ub [karta >>]
RU101/2 [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
MT81/Ub [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT40/Ub [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT38/Ub [karta >>]
LT38/Ub [karta >>]
MT80/Ub [karta >>]
LT3X/1 [karta >>]
LT41/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT30/1 [karta >>]
MT59/Ub [karta >>]
LT40/1 [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT79/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT83/Ub [karta >>]
RU101/2 [karta >>]
LT42/Ub [karta >>]
LT28/Ub [karta >>]
LT36/Ub [karta >>]
RU165/4 [karta >>]
LT36/1 [karta >>]
MT57/1 [karta >>]
MT77/Ub [karta >>]
RU120/3 [karta >>]
MT71/Ub [karta >>]
MT94/2 [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
MT54/Ub [karta >>]
MT55/Ub [karta >>]
LT29/1 [karta >>]
MT54/Ub [karta >>]
MT85/1 [karta >>]
LT23/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
LT34/Ub [karta >>]
LT40/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
MT70/Ub [karta >>]
LT30/Ub [karta >>]
MT79/Ub [karta >>]
RU124/2 [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
MT8X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Velká část areálu Nové huti směrem od Vítkovic, viditelné provozy zleva: Hrudkovna - sever, Ocelárna, Koksovna 10, Vysoké pece, Hrudkovna - jih, Válcovny, Energetika letecký pohled na areál, 07/2009 (autor: Zdenek.pilot, planes.cz) 1 - Středojemná válcovna, 2 - Válcovny závod 14, 3 - Enrgetika, 4 -Opravny, 5 - Ocelárna závod 13,6 - Vysoké pece,7 - Aglomerace jih,8 - Aglomerace sever, 9,12 - Koksovna závod 10,10 - Velká slévárna,11 - Stará koksovna, 13 - Minihuť pásová, 14 - Válcovny
Poznámky
30.1.2012 16:38:13 KARELLL

Areál si zahrál ve filmu Co je vám, doktore (r. 1984)

18.12.2016 15:38:09 Bourka

V roce 1942 začaly tehdejší Vítkovické železárny vzhledem k nedostatečným možnostem rozvoje kvůli poloze ve městě stavět svůj jižní závod v Kunčicích - jako první vznikaly dnešní válcovny u hlavní brány. V letech 1947-1948 bylo postupně přijato rozhodnutí o stavbě samostatného hutního závodu a v letech následujících začala postupně obrovská výstavba, novým režimem ideologicky vyzdvihovaná jako "stavba mládeže" - v prvních letech zde pracovalo jen na budování fabriky až 70000 lidí. 31.12.1951 se podnik osamostatnil a dostal název Nová huť Klementa Gotwalda (NHKG); o několik měsíců později byla slavnostně zapálena první vysoká pec. V letech 1952-1953 byla postupně budována druhá vysoká pec, ocelárna a aglomerace (hrudkovna) pro vysoké pece, v dalších letech přibyly koksárenské baterie (dnes již z větší části nepoužívané), válcovna trub, blokovna, slévárna šedé litiny a část elektrárny. Na přelomu 50. a 60. letech přibyly další koksárenské baterie a další dvě vysoké pece a rozvoj neustal ani v pozdějších letech - v 70. letech se stavěla nová velkokapacitní koksovna a obří středojemná válcovna, jejíž hala má na délku celý jeden kilometr. 

 

Po změně společenských poměrů zmizel Klement Gottwald z názvu a postavena byla mimojiné minihuť pásová. V roce 2003 koupil podnik Lakshmi Mittal a po jeho pozdějším převzetí světové ocelářské dvojky Arcelor se název ustálil na současném ArcelorMittal Ostrava. Fabrika je největším podnikem na výrobu a zpracování oceli v ČR.