Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Hrušov
Coords:
Historie záznamu:
16.1.2012
11:11:02
+ Bourka

Komíny:

MT98/1 [karta >>]
MT98/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Poznámky
17.11.2012 23:01:57 Bourka

Provoz továrny byl zahájen v letech 1851–1852, tehdy pod názvem První rakouská továrna na výrobu sody. Projekt výroby sody, sulfátu, kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové a chlorového vápna byl inspirován americkými, šachovnicově založenými průmyslovými areály a také architektura budov odrážela podnikatelské ambice zakladatelů areálu. Větší zásah do původního konceptu představovaly úpravy a přestavby kolem roku 1911, kdy továrna přešla do majetku Spolku pro chemickou a hutní výrobu a zaměřila se na výrobu anorganických kyselin a solí. Od té doby se zásadněji neměnil výrobní
program. Dílo zkázy načala v roce 1997 ničivá povodeň, půda areálu byla nebezpečně kontaminovaná, statika objektů narušená. Následoval požár laboratoří a úplné zastavení výroby. Nevyužívaný areál někdejších Moravských chemických závodů o rozloze šedesáti hektarů odkoupila společnost S. P. I. Holdings, po dvou letech demoličních prací zcela zmizela část historie města. Postaveno tu má být logistické centrum.

 

(vcpd)