General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Tkalcovna Trnka a spol., Dotex >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:HB  (Havlíčkův Brod)
Municipality:Dobrá nad Sázavou
Coords:
49°38'47.134"N,15°27'33.736"E
Record history:
14.12.2014
20:08:12
+ Pertla - Prekioarcheologie
Map + photo
Celkový pohled (zdroj: maps.google.com) 1978 (zdroj: VCPD)
Z demolice (05/2014) Pohled na komín (nedatováno)
Pohled na fabriku s dostavovaným ŽB křídlem (nedatováno) Fabrika s posázavskou železnicí do Havl. Brodu (nedatováno)
Fabrika ještě bez komína (1906)
Poznámky
14.12.2014 20:08:13 Pertla

Jablonecký exportní dům Schindler & Co. založil roku 1879 Moritz Schindler (†1886), kromě vývozu jablonecké bižuterie do celého světa se věnoval také velkoobchodu s duryňskými voskovými perlemi. Po zakladatelově předčasné smrti jej vedl Adolf Schindler (1853–1921) s londýnským společníkem Danielem Löblem, pařížskou pobočku řídil mladší Moritzův syn Emil Schindler a výrobní provozy Julius Schindler. Roku 1900 zakoupili zkrachovalý mlýn u osady Dobrá nad Sázavou a do roka na jeho místě vystavěli novou brusírnu skla s vodním i parním pohonem, která patřila mezi nejlépe vybavené a zjevně také nejvýstavnější v Rakousku­ ­Uhersku, její autor bohužel zatím není znám. O deset let později postavila firma v podobném stylu také trojici zaměstnaneckých domů čp. 81–83 při silnici do Dobré, které si původní vzhled už nezachovaly. Na konci první světové války však byla nucena brusírnu uzavřít. Budovy roku 1919 zakoupili humpolečtí soukeníci – bratři Bohumil (1890–1952) a Jaroslav (1899–1946) Trnkové spolu s Fridolínem Závodským a jeho bratry Jaroslavem a Karlem, kteří ale z podniku roku 1922 vystoupili, pak nesl název Závodský & Trnka, od roku 1932 jen Trnka & spol., Dobrá u Okrouhlice. První dostavba, zvýšení jižního křídla brusírny, byla dokončena v roce 1919 a do dubna 1920 sem společníci nastěhovali veškeré stroje, na nichž dosud vyráběli v pronajatých prostorech v Humpolci. Během deseti let zde zprovoznili šedesát stavů a 2 580 vřeten, krom toho také pletárnu a ruční tkalcovnu koberců. Ze třicátých nebo počátku čtyřicátých let pak pocházejí modernistické budovy areálu při silnici – podélný výrobní trojtrakt, tvořený železobetonovým skeletem, nová barevna s charakteristickými deflektory v hřebeni střechy a k ní připojená hala s vysokými okny, snad úpravna. Je možné, že na nich pracoval tchán Bohumila Trnky, humpolecký inženýr a stavitel Vilém Jenč. Druhá světová válka podnik příliš nepoškodila, znárodněn byl roku 1945 a následně se stal závodem 04 n. p. Sukno, později součástí n. p. Modeta Jihlava a poté a. s. Dotex, která se soustředila na výrobu speciálních (efektně skaných a předenoskaných) přízí, a rekonstruovala nejstarší budovu někdejší brusírny. Provoz ukončila během roku 2012 a areál pronajímá na dílny a sklady, což si vyžádalo další úpravy, především demolici komína a zateplení původně prosklených fasád železobetonového křídla.

 

Zdroj: www.vcpd.cz