General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:7X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Závod 10 - Koksovna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Grounds:A21
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
49°47'43.865"N,18°19'30.011"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
22.2.2014
20:29:37
+ Bourka - prekioarcheologie
22.2.2014
22:07:47
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
na snímku ten nejvyšší, rok 1975; zdroj novahut.cz komín v popředí vpravo, 70. léta; zdroj novahut.cz
ten v pozadí, pravděpodobně 50. léta; zdroj novahut.cz
Poznámky
22.2.2014 21:18:59 Bourka

Původní cihelný komín koksárenské baterie č.1 byl postaven v roce 1951 jako první část koksovny NHKG. Zde a na baterii č.2 byl také v roce 1952 vytlačen první koks. Komín byl zdemolován při generální opravě baterií č.1 a 2 v 90. letech a nahrazen novým z monolitického betonu. Jejich GPS souřadnice jsou v podstatě shodné.