General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:61 m
Gallery:1
Alternatives:Muniční sklad PVOS
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1
Detail:¤.0
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:BR  (Bruntál)
Municipality:Dětřichov nad Bystřicí
Coords:
49°51'20.484"N,17°24'0.691"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
22.5.2013
10:11:56
+ endru - devirgace
1.1.2021
16:09:13
+ starbreaker - Kotelna s komínem vyčleněna z původního areálu
Map + photo
Pohled z jihu od bývalé vlečky. (05/2013) Lesní raketa v celé své kráse. (05/2013)
Detail převisu. 05/2013 Pata. 05/2013
dřík horní partie
Poznámky
5.1.2021 08:02:35 starbreaker

Byť se komín technicky vzato dnes nachází již na katastru obce Lomnice, byl pro jednotu názvů komínů v původním areálu zvolen název, který nesl samotný VÚ, tedy Dětřichov nad Bystřicí.