General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Jáma Humboldt
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.00:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Jemníky
Coords:
50°12'24.214"N,14°6'29.725"E
Record history:
2.4.2013
20:35:52
+ voltik - Prekioarcheologie
Map + photo
Nedatováno. Zdroj: stránky obce Jemníky Celkový záběr na areál dolu.  Zdroj: stránky obce Jemníky
Foceno těsně před zbouráním. Zdroj: stránky obce Jemníky Zdroj: stránky obce Jemníky
Podstavec.  Zdroj: stránky obce Jemníky Odstřel.  Zdroj: stránky obce Jemníky
Zdroj: stránky obce Jemníky  Zdroj: stránky obce Jemníky
Další fotografie:
V místě červené tečky zůstatek podstavce. Rok 1964.  Zdroj: stránky obce Jemníky Podstavec. Okolo 2000. V pozadí pomníček jámy Humboldt.  Zdroj: stránky obce Jemníky
Poznámky
16.3.2014 21:26:05 voltik

V roce 1873 byla zaknihována akciová společnost Humboldt, která při západním okraji katastru hloubila důl Humboldt. Jáma měla obdélníkový profil o rozměrech 2,05 x 7,65 m.

 

Celková hloubka jámy dosáhla 517 m a bylo jí zastiženo celkem osm slabých uhelných slojí nýřanského souvrství. V hloubce 508 m byla zjištěna bazální brekcie 28,8 m mocná.

V roce 1894 byl proveden na dně jámy vrt až do hloubky celkem 762,8 m. Důl Humboldt měl těžit hlavní kladenskou sloj a tento první a do té doby jediný pokus na Slánsku se nezdařil.

 

Jáma Humboldt
Založen: po roce 1872
Uzavřen: 18.9.1898
Hloubka dolu: 517 m
Ústí situováno v k. ú. Jemníky
Těžař: akciová společnost Humboldt
 

 

Zdroj: stránky obce Jemníky