General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Sanatórium Royal Palace
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^48:8
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:SVK  (Slovensko)
(p)Region:PV  (Prešovský)
Municipality:Nový Smokovec
Coords:
49°8'11.299"N,20°12'55.199"E
Record history:
8.1.2013
07:11:03
+ Ubikvist - Letní gnozkace
Map + photo
Celkový pohled z hlavní cesty (07/2012) 07/2012
Od hlavního vchodu (07/2012) Oktagon
07/2012
Poznámky
8.1.2013 07:11:03 Ubikvist

Sanatorium dr. Szontágha je budova ve Vysokých Tatrách v Novém Smokovci postavena v roce 1925. Autorem budovy je Milan Michal Harminc.

Pro stavitele M. M. Harminca byl nejdůležitější praktický efekt stavby. Pozdější dostavba obytného bloku pro zaměstnance sanatoria má čistě puristický funkcionální ráz. Sanatorium je dobrým záznamníkem přechodu k moderní architektuře na Slovensku.


Dějiny
Sanatorium dr. Szontágha bylo přelomovým dílem, které přineslo nový architektonický názor. Jeho hrubá stavba vznikla v roce 1917-21 a dokončeno bylo v roce 1925. Dílo si objednal továrník Peter Houbička (vyobrazen na pamětním reliéfu při vstupu do budovy) z Liptovského Mikuláše. Ředitelem byl dr. Mikuláš Szontágh, po kterém bylo sanatorium pojmenováno. V současnosti má název Sanatorium Royal Palace.

 

Konstrukční řešení
Všechny patra na jižní fasádě jsou podřízeny technicistní úpravě ustupujících, hlubokých teras s prosklenými střechami, čímž umožňují lepší proslunění. Ty jsou tvořeny ocelovou konstrukcí se šikmým skleněným zastřešením, podpírána šikmými vzpěrami. Na severní fasádě jsou členité nadokenní římsy, klenáky, girlandy, třásně, rámování okenních sekcí, suprafenestry s rámovým reliéfem. V hlavním vestibulu jsou toskánské sloupy z umělého kamene nesoucí roštový strop. Oba protiřečné principy se spojují na bočních průčelích.

 

Dostavba
Po odkoupení objektu roku 1933 pražským Obecným penzijním ústavem, přistavěli na západě další objekt, čímž se zvýšila kapacita na 222 lůžek. Na jižním předpolí přibyly v r. 1934 terénní terasy, krytá kolonáda a oplocení s kruhovou rotundou s jednoduchým, průmyslově působícím zasklením.

 

 

 

Převzato z http://sk.wikipedia.org