General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Pajr - lisovna plastů
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:MB  (Mladá Boleslav)
Municipality:Vlkava
Coords:
50°16'16.021"N,14°57'36.803"E
Record history:
18.9.2012
22:17:33
+ Honza - gnozkace
Map + photo
09/2012 09/2012
09/2012 09/2012
r. 1989, foto Jan Zmidloch historická fotografie se stojícím komínem kotelny
historická pohlednice Pohled na pivovar a jeho komíny, ten vlevo
Další fotografie:
Sladovna vlevo
Poznámky
18.9.2012 22:17:33 Honza

z webu:

Pivovar Vlkava (Wilkau, Wlkawa)

1736 - 1942; 15 000 hl

Pivovar ve Vlkavě postavili při zámku v roce 1736 Harrachové. Po dlouhá desetiletí sloužil potřebám zdejšího panství, které od poloviny 19. století stejně jako sousední Dobrovici vlastnili Thurn-Taxisové, a to v podstatě v původní podobě a rozsahu. Teprve na přelomu 19. a 20. století byl rekonstruován a rozšířen, takže v roce 1909 se zde již uvařilo cca 10 000 hl piva.
   K roku 1921 se vlkavské panství propadlo do velkých dluhů, které nebylo již možno platit. Proto byl nucen tehdejší majitel panství kníže Thurn - Taxis prodat nejen pivovar, ale i panský hostinec ve Vlkavě pivovaru v Klášteru Hradiště nad Jizerou.
   Roku 1925 byla postavena ve vlkavském pivovaru nová stáčírna piva, sklep na sudové pivo a strojní umývárna na elektrický pohon a pořízen byl i parní stroj. V pivovaru se vařilo pivo světlé i černé.
   Dne 1. května 1942 byl na rozkaz ministerstva výživy pivovar ve Vlkavě zrušen a provoz ukončen a zaměstnanci převedeni do pivovaru Dobrovice. V již zrušené vlkavském pivovaru byl zřízen jen sklad Dobrovického pivovaru.
   Roku 1948 byla část bývalého pivovaru dána do pronájmu Jednotě hospodářského družstva v Nymburce a zřízena zde moštárna. Sklepy bývalého pivovaru byly zužitkovány ke skladování ovoce na zimu, kdežto lednice u velkostatku byla využita ke skladování brambor, v půdních prostorách se skladovalo obilí.

Majitelé pivovaru:
· Jan Chlévenský z Ryzenska
· Adam a Aleš Chlévanští z Ryzenska
· Adam Chlévenský z Ryzenska
· Adam Linhart z Neuenbergu
· Hedvika z Neuenbergu
· Adam a Vilém Václav z Neuenbergu
· královská komora
· Adam hrabě Valdstein
· královská komora
· Ota Friedrich z Harrachu
· Ferdinand z Harrachu
· Jan z Harrachu
· Filip Neri z Fürstenberka
· Karel Gabriel a Leopoldina z Fürstenberka
· Marie Josefa kněžna z Fürstenberka
· Maxmilian Josef kníže Thurn-Taxis
· Karel Anselm kníže Thurn-Taxis
· Hugo kníže Thurn-Taxis
· Alexandr Jan kníže Thurn-Taxis
· Klášter, a.s., Spojené pivovary a vývozní sladovny Klášter-Hradiště nad Jizerou
· Polabské pivovary, n.p. Kolín