General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:36 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:J  (Special / other)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:1  (Praha 1)
Municipality:Staré Město
Coords:
50°5'31.445"N,14°25'8.411"E
Record history:
22.8.2012
10:09:06
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
vpravo, vložky lehce přečnívají nad logem / zdroj: wiki
Poznámky
23.8.2012 10:48:33 m.i.x

Těleso komína je architektonicky včleněno do vystupujícího bloku nesoucího logo hotelu. Blok hostí spolu s komínem chodbové vestibuly a zřejmě i požární schodiště. Nerezové vložky vystupují mírně nad blok.

 

Hotel byl postaven roku 1974 podle návrhu architektů Karla Bubeníčka a Karla Filsaka ve stylu zvaném "brutalismus". Tento původně provokativní styl plně souzněl s duchem socialistického realismu a byly pro něj charakteristické rozsáhlé plochy z hrubozrnného betonu. ("brut" = hrubý). Mezi významná Bubeníčkova díla patří mj. i známé věžové domy v Kladně.