General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:80 m
Gallery:2
Alternatives:Elektrárna Kladno I
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L,HD
Grounds:A228
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kladno
Coords:
50°9'15.746"N,14°7'41.578"E
Record history:
8.8.2012
21:48:00
+ Beda - devirgace
8.8.2012
21:56:37
+ Beda - přiřazení do areálu
15.8.2013
17:10:42
+ voltik - Zjištěno přidání druhého ochozu
Map + photo
Megalo t.č. uprostřed staveniště (08/2012) Práce pokračují (08/2012)
)( vlevo, vpravo výstavba nové kotelny (08/2012) od východu 08/2012
Dostavěná varianta Vršek s bilighorzí (08/2012)
Ochoz je relativně velký (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy) Uvnitř se stále pracuje (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy)
Další fotografie:
Pohled z ochozu na žebřík (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy) Prozatímní schody Stavba. Červen 2012. Zdroj: hornictvi.info Stavba. Detail. Červen 2012. Zdroj: hornictvi.info
S prstencem - ochozem v nadzemní části. Vlevo nahoře nové schody. (za foto děkujeme pracovníkovi stav. firmy) Stavba ve zhruba třetině cílové výšky (05/2012) Žebřík