General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Kateřinský pivovar, výrobn~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Polná
Coords:
49°29'10.478"N,15°42'56.779"E
Record history:
10.7.2012
22:29:54
+ lenkaseli - gnozkace
Map + photo
07/2012 07/2012
pivovarský dvůr dobová fotografie
Poznámky
10.7.2012 22:29:54 lenkaseli

Panský pivovar při zámku založili majitelé zámku a panství knížata z Ditrichštejna. Pivo se v něm vařilo od roku 1712 do roku 1927, kdy byl pohlcen větším a úspěšnějším Měšťanským pivovarem. V roce 1744 a v roce 1794 vyhořel.