General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:HO  (Hodonín)
Municipality:Hodonín
Coords:
48°50'45.719"N,17°7'43.145"E
Record history:
25.9.2011
14:52:14
+ KDPK - Prekioarcheologie
Map + photo
Historická fotografie - nedatováno. Historická fotografie - nedatováno.
Historická fotografie -po vyhoření mlýna roku 1904. Historická fotografie -po vyhoření mlýna roku 1904.
Poznámky
25.9.2011 14:52:15 KDPK

Pravděpodobně nejstarší vodní mlýn na dolním toku řeky Moravy. Již v pramenech z 13. století je o něm zmínka.

Historický urbář z roku 1600 popisuje mlýn následovně: „Mlejn panský při městě Hodoníně o jedenácti kolích moučných a se dvanáctým kašným a stoupami. Kaše se dělávají a melí. V kterémžto mlejně obilí všelijaké, též i slady, omasty (šrot s plevami) ku potřebě zámku se mele a lidem domácím i přespolním tolikéž.“

V roce 1836 je mlýn popsán následovně: „Mlýn leží v Hodoníně na obou stranách hlavního ramene řeky Moravy, je v provozu po celý rok, sestává z 13 složeních moučných a jednoho kašného, je v nejlepším stavebním stavu, je ohnivzdorný, postavený z cihel, patří k němu velká, taškami krytá šopa a stodola, je tu též rozsáhlý byt pro mlynáře spolu s potřebnými hospodářskými budovami a se stájemi. Kromě toho se nájemci ponechává k používání také 47 7/ 8 měřic dobrého pole a jedna louka na 30 až 40 fur sena a 15 až 16 fur otavy.“

V roce 1871 odkoupila mlýn od císařského velkostatku židovská rodina Redlichů. V roce 1893 mlýn převeden na firmu Brüder Redlich. Redlichové podnik zmodernizovali, na levé straně řeky přistavěli strojovnu s továrním komínem a získali tak vodní i parní pohon mlýna.

V roce 1904 došlo ve mlýně ke vznícení prachu a velký požár zachvátil celý podnik. Mlýn vyhořel až do základů a nebyl už nikdy obnoven.

(Zdroj: Hodonínský deník)