General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:^C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Jihlava
Coords:
49°23'58.798"N,15°36'16.241"E
Record history:
14.6.2011
21:34:39
+ Vojti - Devirgace
Map + photo
Celkový pohled Nadstřešní část
jedno ze tří vyvložkovaných dmychadel 4. dmychadlo sloužící jako vnitřní průlez
letopočet stavby komína