General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:1
Alternatives:Závod 10 - Koksovna
Type:J  (Special / other)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L,HD
Grounds:A21
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
49°47'44.581"N,18°19'33.532"E
Record history:
4.6.2011
17:15:56
+ _M_ - průzkum PP
9.1.2012
17:54:53
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
r. 2002 z megal v popředí to pravé, 70. léta; zdroj novahut.cz
Poznámky
4.6.2011 17:15:57 _M_

Megalo padlo pravděpodobně v r. 2003.