General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:141 m
Gallery:Ub/2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'52.05"N,14°24'47.544"E
Record history:
20.4.2011
12:50:11
+ Vojti - Gnozkace
9.1.2012
13:31:33
+ Vojti - přiřazení do areálu
5.1.2014
21:21:44
+ Vojti - ČEZ odkoupil Energotrans
2.11.2017
16:43:15
+ K.B - Devirgace
27.8.2018
13:16:59
+ K.B - navýšení o 1m, nové ochozy a venkovni HD
8.11.2018
09:58:44
+ K.B - Vyvložkování; bez vnitřní blghz.
Map + photo
třetí zprava. Zdroj: eltodo.cz ten uprostřed (2014)
Poznámky
20.4.2011 12:50:12 Vojti

Elektrárna Mělník I byla vybudována v letech 1956-1960 jako
kondenzační elektrárna pro pořeby elektrizační soustavy
systému elektráren ČEZ. V letech 1960-1988 byla spolehlivým
článkem elektrárenské společnosti ČEZ. Od poloviny osmdesátých let je Elektrárna Mělník I spojována s projektem   Zásobování hlavního města Prahy z Elektrárny Mělník (ZTMP)  Pro tento účel prošla elektrárna rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací včetně vybudování nových provozů pro zajištění dodávky tepla pro Prahu. Byl vybudován napáječ o délce cca 34 km, jehož trasu tvoří pozemní vedení na nízkých patkách, které přechází po ocelových mostech dvakrát tok řeky Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Pozemní komunikace jsou překonávány
vrchním vedením nebo v prefabrikovaných kanálech. První
teplo do soustavy ZTMP bylo dodáváno na konci roku 1995,
 v dalších letech byly postupně připojovány další celky na
území Prahy. V současné době je teplo z EMĚ I dodáváno až
do oblasti Praha Krč a do nejvzdálenější části napáječe do
oblasti Praha Modřany. K 1. 1. 2003 bylo provedeno i připojení
 otopné soustavy města Neratovice. (Zdroj: Energotrans a.s.)