General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A59
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'54.918"N,13°35'54.852"E
Record history:
29.9.2010
20:30:37
+ tcb - průzkum/devirgace
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
Ochoz objektu
pohled z objektu na jihozápad, v pozadí objekt 1820 5/7/08