General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:31 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0 čh
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Olomouc - Pavlovičky
Coords:
49°36'25.407"N,17°16'52.015"E
Record history:
27.9.2010
23:51:40
+ and.rew - Devirgace
Map + photo
Celkový pohled na komín z vnějšku areálu. (5/8) Čelní pohled na fabriku. (5/8)
Antropomorfní mozaika na spodní části dříku s vrchní partií členitého podstavce. (27.9.2010) Bilighorzní pohled ku vrcholu. (27.9.2010)
Zdobný příklop podstavce s navazujícím dříkem a ozdobnou římsou. (5/8) Foto z 30.7.1912, těsně po dokončení. (Za foto děkujeme p. Dlabalovi)
Poznámky
16.11.2010 22:50:55 k.e.n

Velimský rodák Josef Mikšovský stál (spolu s jinými) u zrodu tradice olomouckých čokoládoven. Vybudoval Olomouckou továrnu na čokoládu a cukrovinky „Josef Mikšovský“. Továrna byla založena roku 1887 v dílně v Pavlovičkách.

Jak výrobky z čokolády zdokonaloval, je vidět z toho, že v r. 1902 odvážil se obeslat i mezinárodní výstavy v Londýně a Paříži, kde obdržel vyznamenání se zlatými medailemi.Roku 1910 bylo přikročeno k postavení nové tovární budovy ze železobetonu, u níž je vámi popisovaný komín. Výroba započala o dva roky později a pokračovala až do druhé světové války. Po znárodnění v roku 1948 byl závod připojen k národnímu podniku ZORA.

Josef Mikšovský si vzal za ženu Otýlii Šustrovou, nejstarší sestru Vlastimila Šustra, který vybudoval cihelnu v Tuchlovicích.