General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.?:?
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Pisárky
Coords:
49°11'7.2"N,16°34'36.4"E
Record history:
2.9.2010
09:11:42
+ dsk - prekioarcheologie
Map + photo
Celkový pohled na cukrovar (1918).
Poznámky
2.9.2010 09:11:43 dsk

Cukrovar založil v roce 1851 moravský průmyslník Moritz rytíř Bauer. Hlavní trakt v roce 1906 vyhořel, cukrovar zbořen roku 1954, zachována byla pouze budova klasicistního zámku (tzv. Zámeček).

S brněnskou tramvajovou sítí byl cukrovar od roku 1889 propojen 1,5 km dlouhou vlečkou vedoucí nynějším areálem Výstaviště okolo hotelu Voroněž a dále ulicí Poříčí po nábřeží Svratky až k ulici Křížové.

Ulice Bauerova nese jméno po Moritzově synovi JUDr. Viktoru Bauerovi, který pokračoval v cukrovarnickém podnikání (byl mj. i majitelem cukrovaru v Hrušovanech u Brna) a ve 20. letech 20. století prodal městu Brnu 58 ha pozemků, na nichž pak vzniklo brněnské výstaviště.