General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:NB  (Nymburk)
Municipality:Kounice
Coords:
50°6'29.237"N,14°51'13.351"E
Record history:
15.5.2010
21:29:29
+ danny666 - prekioarcheologie
Map + photo
dobová fotografie, ten vlevo - rok cca 1934 (archiv Ing. Klusáček) pohled na sladovnu - vpravo je hvozd již bez komína (05/2010)
Poznámky
11.2.2017 18:29:17 tomikp79

Nejstarší písemná zmiínka o pivovaru pochází z listiny datované k roku 1590. Vzhled nejstarší zachované části, barokního průčelí nalevo od vjezdu, je z přestavby okolo roku 1680.

Po dlouhé roky byl pivovar pronajímán, až roku 1884 ho odkoupili Antonín a František Klusáčkové, kteří násleujícího roku založili "továrnu na výrobu sladu". Vaření piva bylo postupně omezováno, konkurence v Českém Brodu byla silnější. Sladovna ale pod vedením rodiny Klusáčků vyráběla až do znárodnění v roce 1948. Následně byl provoz zachován a podnik byl začleněn pod Obhodní sladovny Praha n.p.

Roku 1992 byla sladovna navrácena restituci rodině Klusáčků. Roku 2010 proběhla velká modernizace a výroba sladu zde probíhá stále. z Původních dvou hvozdů je v provozu jen jeden, druhý slouží jako sklad.