General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L,C,HD
Status:S
Country:SVK  (Slovensko)
(p)Region:PV  (Prešovský)
Municipality:Snina
Coords:
48°59'9.834"N,22°10'32.146"E
Record history:
11.2.2010
12:26:20
+ KPY - prieskum
28.10.2019
13:44:38
+ MV - Devirgácia.
Map + photo
10/2019 )( - celkový pohled
celkový pohled dolní část
horní partie