General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:160 m
Gallery:3/1
Alternatives:Areál firem
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD,2H
Status:S
Country:SVK  (Slovensko)
(p)Region:PV  (Prešovský)
Municipality:Snina
Coords:
48°59'13.841"N,22°10'27.516"E
Record history:
11.2.2010
12:24:06
+ KPY - prieskum
1.5.2016
21:15:07
+ starbreaker - devirgace
Map + photo
foto: Matúš Škutka foto: Matúš Škutka
celkový pohled horní část
Pohled od vrátnice