General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K0B
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:PE  (Pelhřimov)
Municipality:Pelhřimov
Coords:
49°25'50.262"N,15°13'11.954"E
Record history:
29.11.2009
17:45:53
+ Beda - devirgace
Map + photo
střecha se bohužel dobová pohlednice - ten vlevo (zdroj: fabriky.cz)
ten vlevo přelom 19. a 20. století - ten vlevo