General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Slaný
Coords:
50°13'47.597"N,14°4'38.118"E
Record history:
11.11.2009
06:28:09
+ koman - devirgace
Map + photo
11/2009
01/2010 komín i s mlékárnou, z komína Benaru
Dřík a hlavice v roce 2012 zdroj: FB
zdroj: FB zdroj: FB
Další fotografie:
zdroj: FB
Poznámky
3.11.2023 17:51:28 voltik

Popis viz FB Pohledy do historie Královského města Slaný:

 

V roce 1932 bylo ve Slaném založeno mlékařské družstvo z jehož podnětu byly postaveny a roku 1934 uvedeny do provozu družstevní mlékárny ve Slaném a v Kačici.
Slánská mlékárna v té době zpracovávala 10 tisíc litrů a kačická tisíc litrů mléka denně. V září 1940 rozšířila výrobu a zpracovávala 35tis. litrů mléka denně. V březnu 1946 najala Družstevní mlékárna Michálkův mlýn a zřídila v něm drůbežářskou stanici s líhní aumělými kvočnami.
Později byly obě mlékárny sloučeny v jeden slánský závod s pobočkou Kačice a následně LAKTOS n. p. Slaný s provozovnou Kačice. Před rokem 1989 se jenom ve slánském závodu Laktosu k. p. Praha zpracovávalo 110 tisíc litrů mléka denně. V roce 1990 se z k. p. Laktos - závod Slaný stává Slánská mlékárna a k 1.11.1992 se v privatizačním procesu stává novým majitelem mlékárny SLAMLÉ s. r. o. Slaný. Slánská mlékárna pak s velkou pompou oslavila v roce 1994 50ti leté výročí závodu aby byla o necelý rok později společníky SLAMLÉ s. r. o. vytunelována.
Od jara 1999 jsou majiteli vyrabovaného a zchátralého komplexu bývalé mlékárny firmy Autodoprava Josef Mička a RDK Slaný.