General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Podolí
Coords:
50°3'3.001"N,14°25'3.901"E
Record history:
5.11.2009
19:20:20
+ jejda - prekioarcheologie
Map + photo
levý komín; foto z doby po modernizaci, tj. po roce 1913 (převzato z Registru VCPD) komín vpravo
ortofoto z roku 1938 (zde ale není komín patrný) - již neexistoval?
Poznámky
29.1.2010 12:20:14 danny666

Registr VCPD - V004385: Podolská cementárna, akc. spol. v Praze, poslední aktualizace 25. 11. 2009

Cementárna v Podolí byla druhou nejstarší cementárnou v českých zemích. Byla vybavena periodickými šachtovými pecemi a parním strojem o výkonu 30 HP. Vápenec byl dodáván z lomů v Podolí a v Braníku. V roce 1884 byly šachtové pece zmodernizovány a zvýšena produkce. Součástí cementárny byly i vápenické kruhové pece, dvě v Braníku a jedna v Podolí. Hydraulické vápno tvořilo spolu s cementem hlavní sortiment podniku.

V roce 1899 byl změněn název firmy na Podolská cementárna. V letech 1912-1913 byl podnik modernizován, do provozu byly uvedeny tři kontinuální šachtové pece systému Schmeider. Ve 20. letech byl závod opět modernizován. Ke kontinuálnímu vyprazdňování šachtových pecí byly zbudovány otáčivé rošty, dále bylo postaveno skladiště slínku a lanová dráha spojující závod s podolskými lomy. Ve 30. letech byl hlavní podolský lom již téměř vytěžen a docházelo k postupnému omezování výroby. Majoritním vlastníkem společnosti se v roce 1937 stala Královédvorská cementárna, přesto byl provoz závodu v roce 1941 zastaven a po válce již nebyl obnoven.   

 

GPS komínu není ověřeno dle ortofotomapy (není zde patrná poloha komína).