General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Městská plynárna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Michle
Coords:
50°3'18.736"N,14°27'50.171"E
Record history:
15.10.2009
08:05:37
+ loche - prekioarcheologie
Map + photo
ten pravý (zdroj: archiweb.cz) kotelna (dnes ještě stojící)
pohled na areál plynárny z bývalého plynojemu ortofoto z roku 1975