General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:??
Grounds:A59
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'31.935"N,13°36'57.491"E
Record history:
25.5.2009
15:16:43
+ m.i.x - průzkum, detaily viz. poznámka
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
Letecký snímek z r. 2002 Stávalo mezi dvěma menšími..
Zbytky objektu v roce 2009
Poznámky
25.5.2009 22:48:49 m.i.x

Z průzkumu a letecké mapy jsou patrny základy zbourané chladící věže. Její výška byla zřejmě 6X jako obou sousedních. Na ortofotomapě z r. 2002 ještě stojí.