General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:10X m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Grounds:A59
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'30.101"N,13°36'54.368"E
Record history:
24.5.2009
22:50:50
+ _M_ - průzkum
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
Prostřední velké.. Prostřední z nejprostřednějších
struktura povrchu (2012)