General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:10X m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CD  (Tacks with full-protection)
Grounds:A59
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'59.833"N,13°37'17.084"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ _M_ - údaj o výšce 101m z mapy KČT
24.5.2009
22:48:18
+ Mc - oprava
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
vpravo RUM 150/3 ... převzato z www.zelpage.cz Ten vlevo (2002)