General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Třebichovice
Coords:
50°11'4.63"N,14°4'37.48"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - devirgace
10.10.2019
11:57:05
+ voltik - Po cihelně a komínu ani památky
Map + photo
komín uprostřed ruin cihelny komín a kruhová pec cihelny (03/2010)
vstup do komína dobová fotografie (30. léta - archiv Tomáše Voldrába) - ten úplně vpravo
Komín vpravo. Zdroj: internet
Poznámky
29.12.2016 14:01:13 voltik

Dotčený komín v databází byl v blízkosti několika komínů, které ústili, dle CENIA, ze samotných komor kruhové cihelny. Tento komín byl stranou a patrně sloužil v kotelně v "administrativní"části viz sken CENIA ve fotogalerii. Proto také patrně unikl demolici. Z fotky v galerii jsou také patrné odlišné rozměry tohoto komína vůči ostatním.

 

Schmidtova cihelna Třebichovice:
"Strojní cihelna byla založena po 1. světové válce v místě staré ruční cihelny. V provozu byla do roku 1979. Dnes je areál opuštěný a zdemolovaný."

 

Přídávám několik zajímavostí v okolí:

Pro turisty:

 

Vinařická horka:

"Jedná se o sopku třetihorního stáří, která později sloužila jako lom a dnes je z ní přírodní památka"

Více informací např. zde a nebo zde.

 

Důl Mayrau:

"...Hornický skanzen Mayrau,.. kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne."

Více informací např. zde.

 

Pro šotouše a zájemce o dráhu:

Před cihelnou se nachází šturc slepé koleje bývalé tratě 11b (Kladno) - Dubí - Vinařice - Zvolenevěs.

Dnes slouží trať pro nádraží Vinařice, které je přebudováno na sklad Správy státních hmotných rezerv ČR.

Více informací např. zde nebo zde. Z býv. trati 11b vede odbočka do skanzenu Mayrau, kam KDS (zde) pořádá výletní vlaky.

10.10.2019 11:58:55 voltik

Komín včetně cihelny zbořen.

 

Sousední 0533 stojí solitérně.