General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:BE  (Beroun)
Municipality:Tmaň
Coords:
49°54'13.162"N,14°2'4.445"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B183 - gnozkace
1.10.2012
08:44:43
+ Apache - Devirgace
Map + photo
detail komína sladovna
pohled do klenby komína čelní pohled na hvozd s komínem
Poznámky
29.3.2017 21:16:16 tomikp79

Pivovar ve Tmani fungoval již od 2. poloviny 17. století. Roku 1862 statek a pivovar zakoupila rodina Nolčova. Následně byla provedena přestavba. By la vybudována moderní sladovna a vybavena strojním zařízením firmy Novák a Jahn. Kromě pivovaru zde byla vybudována i vinopalna. Vlivem konkurence pivovaru Suchomasty byla výroba ukončena roku 1883. Následně byly objekty přestavěny na sklady a sýpky, později převzaty zemědělským družstvem.