General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.888:8
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KH  (Kutná Hora)
Municipality:Miskovice
Coords:
49°56'9.366"N,15°12'27.13"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B074 - Import pregionu
5.3.2012
09:20:37
+ koman - devirgace
Map + photo
detail paty (05/2007)
spodní část komínu Pohled dolů na pomocnou plošinu.
06/2014 - dmychadlo s komanovým trámem horní partie s vertikální puklinou, 05/2021
Další fotografie:
podzemí, 05/2021 sopouch, 05/2021 interiér-dřevěná podlážka, 05/2021
Poznámky
5.3.2012 09:42:43 koman

Komín v celku běžný, oktagonový,  nicméně samotný vršek (myslím tím tu část od římsičky v cca 4/5tinách výšky komínu až na vrchol , která je z venku viditelně vyhnutá z osy komínu) je poměrně zajímavá. Tato část totiž stojí na poměrně silné tlouštce zdiva (45cm).  První 4m vrcholové části jsou vyzděné v oktagonálním půdorysu o síle zdiva 30cm-tedy na délku cihly. Poté přechází vnitřní obrys z oktagonového na kruhový, přičemž se síla zdiva rozšíří cca na 40cm. Proč tomu tak je, nedokážu říci. Po 4m přechází kruhový půdorys opět na oktagonální, přičemž se zdivo opět zúží na původnách 30cm. Tato poslední část má k samotnému dmychadlu taktéž cca 4m.

29.3.2017 20:33:02 tomikp79

O vápenictví v této obci praví obecní kronika toto:

-Vápno začal pálit na Vinicích p. Podolák v "tulnýřích" vytápěných dřevem. Naproti přes údolí začal pálit Josef Čejka, později se přestěhoval do Robous. Na svých pozemcích pak pálili i Josef Pauš, František Bohuňovský, Jan Brant, Josef Štolba a Antonín Růžička..

-V roce 1892 postavil Antonín Podolák cylindrovku.

-Po Josefu Paušovi pálil vápno Alois Čepelák v "dolíkách", tj. vyzděná jáma vytápěná koksem nebo uhlím, kde se získalo 50 - 70 q vápna. ( Tento způsob pálení se používal ve válce, kdy bylo málo uhlí do cylindrovky.)

-Roku 1922 Alois Čepelák postavil za 1/2 miliónu korun komorovou kruhovku.

-Na Mezholezku pálil nejdříve v "dolíkách" Josef Růžička, ten roku 1901 postavil cylindrovku. Dlouho se však ní nezatopilo a ve válce se v ní také nepálilo. Po válce byla již cylindrovka zastaralá, tak ji v roce 1921 zbořil a postavil velkou kruhovku.