General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.8
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kmetiněves
Coords:
50°18'31.129"N,14°9'13.745"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B048 - Import pregionu
28.11.2014
21:42:19
+ KPY
Map + photo
komín s fabrikou (03/2007) detail podstavce
detail nároží podstavce (vyzděno z pískovce/opuky?) vyhnutí dříku z osy